Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 22.09.2018 r. rusza akcja zbiórek publicznych zarejestrowana na stronie: www.gov.pl pod numerem 2018/3883/OR Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa Środki pozyskane ze zbiórki publicznej zostaną przekazane dla Podopiecznych Fundacji Słoneczna Nadzieja z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację. Nie zapomnieliśmy również o potrzebach pokrzywdzonych i porzuconych zwierząt, dla których część środków przeznaczymy na leczenie i dożywianie.

Franciszek Guzik 00083/2023

Franek urodził się w 2017 roku. Mieszka w Sosnowcu. Franek cierpi na autyzm. W wieku trzech lat mama zauważyła niepokojące zachowanie u chłopca, między innymi opóźniony rozwój mowy, co mogło wskazywać, iż chłopiec nie rozwija się prawidłowo. Niepokojące objawy zauważono również w przedszkolu podczas zabaw z rówieśnikam. Podczas pobytu w przedszkolu dziecko nie je, nie pije, nie korzysta z toalety, moczy się. Franek nie wykazuje potrzeby kontaktu z dziećmi. Diagnoza psychologiczna przeprowadzona testem SB 5, wykazała niepełnosprawność intelektualną dziecka. Na chwilę obecną chłopiec ma  trudności z tolerowaniem zmian w rutynowych czynnościach, zbyt silnie reaguje na określone doznania sensoryczne. Ma ograniczone zdolności i zainteresowania w zakresie angażowania się w czynności, które sprzyjają nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z dorosłymi oraz rówieśnikami.

Fundacja postawiła sobie za cel zorganizopwanie środków na kosztowne leczenie Franka oraz pomoc w pokryciu kosztów turnusów rehabilitacyjnych, a także wizyt w specjalistycznych gabinetach lekarskich. Mama Franka, która sama wychowuje syna, będzie wdzięczna za każdą wpłatę, która przybliży realizację tego celu oraz pomoże jej synowi w miarę normalnie funckcjonować wśród rówieśników.

Maria Węgrzyn 00082/2023

U Pani Marii w 2014 roku rozpoznano ciężką postać miastenii z wspołistniejącym grasiczakiem o cechach złośliwych.

Cierpi ona na ciężką niewydolność oddechową i wymaga wentylacji w warunkach domowych.

W 2015 roku wykonano torakotomię z usunięciem grasiczaka i radioterapią. Powikłania pooperacyjne powodują niewydolność oddechową wymagającą sztucznej wentylacji. Pani Maria jest pod stałą opieką onkologiczną. 

Ze względu na dolegliwości związane z zakrzepicą ma poważne problemy z poruszaniem się. Konieczny jest remont łazienki dostosowanej do potrzeb osoby niepełnospranej oraz sfinansowanie kosztownego leczenia , a niestety Pani Marii na to nie stać. Pomóżmy Pani Marii w leczeniu i  życiu z tą ciężką chorobą.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami -Elbląg -00081/2023

Pierwsze w Polsce Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami powstało 1 listopada 1864 roku po upadku powstania styczniowego. Głównym celem schroniska jest pomoc bezdomnym czworonogom, również takim, które doznały krzywdy w postaci znęcania się nad nimi ze strony ludzi. Potrzeby są ogromne, a podopiecznych wciąż przybywa. W imieniu czworonożnych przyjaciół zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc finansową na zakup karmy, odżywek oraz leków. Podejmijmy wspólnie walkę o poprawę losu tych skrzywdzonych zwierzaków. One same o taką pomoc nie potrafią poprosić, ale ich wdzięczność zazwyczaj bywa większa, niż ludzka.

Stowarzyszenie Zwykłe Rozmerdany Dwór 00080/2023

Stowarzyszenie Zwykłe Rozmerdany Dwór mieszczące się w Sieradzu zajmuje się przede wszystkim pomocą na rzecz bezdomnych, porzuconych zwierząt. Zapewnia im bezpieczne schronienie, miski pełne karmy i wody, opiekę weterynaryjną oraz kontakt z wolontariuszami, którzy w pełni zaangażowani starają się podarować jak najwięcej miłości tym czworonożnym istotom, a także wkładają mnóstwo wysiłku, by znaleźć dla swoich podopiecznych najlepszy, kochający dom do końca życia. Podejmijmy wspólnie walką o poprawę losu wszystkich cierpiących, porzuconych zwierząt. One same nie potrafią o tą pomoc poprosić. Środki uzbierane z darowizn przenaczone zostaną na zakup karmy, odżywek, leków oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierzaków.

Agnieszka i Dawid - 000079/2023

Pani Agnieszka i Pan Dawid z Czeladzi w wyniku pożaru stracili dorobek całego życia.
W chwili wybuchu pożaru w domu przebywały 4 osoby - 4- letnia dziewczynka Julia, jej rodzice
oraz dziadek. Pożar wybuchł w nocy z 15-16 stycznia 2023 o godz. 23.50.
Prawdopodobnie przyczyną wybuchu pożaru było przepięcie elektryczne w listwie z atestem
i zabezpieczeniem. Do listwy podłączony był telewizor i czajnik.
Dzięki temu, że Pani Agnieszka jeszcze nie spała wszyscy się uratowali.
Dom aktualnie nie nadaje się do zamieszkania. Potrzebny jest gruntowny remont, od spalonego
dachu począwszy, po okna, tynki, na instalacji elektrycznej skończywszy.
Aktualnie schronienia Pani Agnieszce oraz jej córce udzielili rodzice męża z Wielkopolski.
Mąż i tata znaleźli schronienie w Czeladzi w Domu Seniora.
Ta ogromna tragedia może spotkać każdego z nas.
Nie bądźmy obojętni i pomóżmy Temu małżeństwu w odbudowie domu.
Jesteśmy przekonani że otworzycie Państwo swoje serca wspierając ich finansowo.

Fundacja postawiła sobie za cel pomoc tej rodzinie w odbudowie domu.
Jest to tylko możliwe dzięki Państwa pomocy.
Zaraz po otrzymaniu wpłaty otrzymają Państwo gorące podziękowania , a na stronie Fundacji:
www.slonecznanadzieja.pl, można śledzić postępy jakie Pani Agnieszka i Dawid osiągnęli
między innymi dzięki Państwa pomocy i jak odradza się ich życie na nowo.

Lilianna Kuźma - 00078/2023

Lilianna urodziła się w 2016 roku. Mieszka w Mysłowicach. Urodziła się jako zdrowe dziecko. Radość nie trwała długo. Rodzice zauważyli, że dziewczynka nie rozwija się prawidłowo. Wpływ na rozwój dziecka miało zatrucie mamy tlenkiem węgla w trakcie trwania ciąży. W ciężkim stanie, nieprzytomna trafiła do szpitala. Niedotlenienie przyczyniło się do opóźnionego rozwoju Lilianny. Dziewczynka ma bardzo duże zaburzenia mowy i niedosłuch. U Lilianny zdiagnozowano niepełnosprawność sprężoną, co skutkuje ograniczeniami w każdym obszarze funkcjonowania - poznawczym, motorycznym, komunikacyjnym i społeczno-emocjonalnym. Dziewczynka wymaga stałej i systematycznej rehabilitacji ruchowej, terapii SI, terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz terapii logopedycznej. Pomóżmy wspólnie tej dziewczynce w poprawie jej rozwoju, każda wpłata to milowy krok do przodu w życiu Lilianny.

Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy dla Lilianny okulary korekcyjne i pokryliśmy koszty konsultacji u lekarzy specjalistów. Dodatkowo zakupiliśmy niezbędne wyposażenie pokoju dla Lilianki.

Szymuś Stanuch 00077/2022

Szymuś urodził się 15.02.2019 r. Mieszka w Sosnowcu. Chłopczyk cierpi na zaburzenia ze spectrum autyzmu. Dodatkowo zmaga się z hipotonią, z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami integracji sensorycznej.
Chłopiec ma trudności w relacjach społecznych oraz kłopoty z koncentracją i równowagą.
Konieczna jest stała i wieloprofilowa terapia, by Szymek mógł w miarę normalnie funkcjonować.
Szymek powinien pięć razy w tygodniu uczestniczyć w integracji sensorycznej.
Szymuś na co dzień jest pogodnym chłopcem, potrafi przytulać się do mamy, jest dzieckiem o bardzo dobrym serduszku.
Każde Państwa wsparcie na drodze terapeutycznej Szymonka to wielki krok ku poprawie sprawności ruchowej i intelektualnej, tego dzielnego chłopczyka.

Dzięki Państwa pomocy opłaciliśmy Szymusiowi badanie EEG we śnie, specjalistyczne konsultacje lekarskie i zakupiliśmy potrzebne leki.

Na tę chwilę zbieramy na kolejne badanie EEG we śnie oraz leki i terapie.

 

Federico Sadowski 00076/2022

Federico Sadowski ur. 14.04.2022 r. w Oświęcimiu to maluszek potrzebujący pomocy w codziennym leczeniu i funkcjonowaniu. Chłopiec urodził się z Zespołem Downa i wrodzoną wadą serca, wymaga całodziennej opieki. Obecnie jest karmiony przez sondę nosowo-żołądkową z uwagi na obniżone napięcie mięśniowe. Przed dzieckiem poważna operacja serduszka i codzienna rehabilitacja oraz długie leczenie. Wymaga to olbrzymich nakładów finansowych, na które nie mogą sobie pozwolić rodzice chłopca. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie i każdą możliwą pomoc dla tego malca, który dopiero zaczyna swoje życie.

Dzieki Państwa pomocy zakupiliśmy specjalistyczny preparat do żywienia pozajelitowego, środki higieniczne i pielęgnacyjne oraz niezbędne sondy i cewniki. Pokryliśmy wszelkie koszty związane z wizytami Federica u lekarzy specjalistów.

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Otwocku 00075/2022

W Ośrodku Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w Otwocku- Śródborowie przebywają na pobyt stały osoby w wieku 30-60 lat. Celem ośrodka jest stworzenie osobom upośledzonym umysłowo warunków godnego życia wśród przyjaciół i życzliwych im ludzi z chwilą konieczności opuszczenia przez nich domu rodzinnego. We współpracy z rodzinami, opiekunami i specjalistami organizuje wychowankom dożywotnią opiekę. Natomiast prowadzone działania terapeutyczne mają na celu usamodzielnienie i uspołecznienie wychowanków, oczywiście w miarę możliwości.

Od chwili otwarcia Ośrodek boryka się z trudnościami finansowymi. Odpłatność za pobyt jest pokrywana z rent rodzinnych, socjalnych lub inwalidzkich, które są bardzo niskie i pokrywają tylko około 30% kosztów utrzymania. Dotacje z instytucji samorządowych są niewystarczające i okresowe.

Dlatego zwracamy się z wielka prośbą do Państwa o pomoc dla Ośrodka i pamietajmy że nie każdy człowiek ma szczęście rozwijać się bez zaburzeń

Kubuś Szerszeń 00074/2022

   Kubuś urodził się 04.03.2020 roku. Mieszka w Oświęcimiu. Chłopczyk urodził się z rozszczepem kręgosłupa w okolicy ledźwiowo-krzyżowej,

z przepukliną oponowo-rdzeniową oraz wodogłowiem. Z powodu wrodzonej wady kręgosłupa chłopczyk jest leżący, ma niedowład kończyn dolnych.

   Kubuś przeszedł już kilka operacji, między innymi w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Wymaga stałej rehabilitacji oraz zakupu środków higienicznych, ponieważ musi być codziennie cewnikowany.

Kubuś pomimo bólu jest dzieckiem pogodnym, reaguje na otoczenie usmiechem.

Jest pod kontrolą poradni ortopedycznej, urologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, neurologicznej i terapeutycznej.

   Matka z powodu choroby nie może opiekować się dzieckiem, dlatego prawnym opiekunem dziecka jest dziadek.

Nie stać go na intensywną rehabilitację chłopca, jak również na zakup środków higienicznych. Stara się przede wszystkim zapenić dziecku należyta opiekę.

     Fundacja postawiła sobie za cel zorganizowanie środków na kosztowne leczenie Kubusia a jest to mozliwe tylko dzieki Państwa pomocy.

Dzięki Państwa pomocy zakuliśmy Kubusiowi wszytkie niezbędne leki i środki higieniczne, wózek inwalidzki dla dzieci oraz fotelik rehabilitacyjny. Dodatkowo opłaciliśmy turnus rehabilitacyjny i pobyt Kubusia w senatorium.

 05.06.2024 Obecnie zbieramy środki na refundację kosztów zakupu skutera i adaptacji go na potrzeby osoby niepełnosprawnej.Takie rozwiązanie znacznie ułatwiło i usprawniło opiekę i dojazdy na leczenie i rehabilitację Kubusia.
   Pomóżmy temu fantastycznemu Dziadkowi w opiece nad wnukiem.

 

Kacper Zatoński - 00071/2022

Kacperek urodził się 5 stycznia 2016 r. w 29 tygodniu ciąży poprzez cięcie cesarskie. Mieszka w Sosnowcu.Tak wczesny poród pociąga za sobą niebezpieczeństwo występowania różnych schorzeń w sferze psychicznej i fizycznej. W przypadku Kacperka dużym niebezpieczeństwem była niewydolność oddechowa, musiał być wentylowany mechanicznie. Jego stan był bardzo ciężki, w związku z niedokrwistością chłopiec miał kilkakrotnie przetaczaną krew i był żywiony pozajelitowo. Okres 9 tygodni Kacperek spędził w inkubatorze, co spowodowało osłabienie mięśni. Chłopiec obecnie wymaga szczegółowej, intensywnej terapii i rahabilitacji. Dodatkowym ciosem dla rodziny i rocznego Kacperka była tragiczna śmierć ojca dziecka. Mama wychowuje Kacperka i jego starszego brata samotnie. Koszty rehabilitacji oraz zakup leków przekracza możliwości mamy. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie i umożliwienie temu choremu chłopcu powrót do samodzielnego funkcjonowania. Kacperek to bardzo pogodny chłopczyk o dobrym serduszku i szczerze wierzy w dobre serduszka Państwa. Każda wpłata to wielki krok do przodu w rozwoju Kacperka.

Dzięki Państwa pomocy Kacperek uczęszcza na inwywidualne lekcje pływania, co dobrze wpływa na Jego sprawność fizyczną. Pokryliśmy także koszty konsultacji neurologicznej, endokrynologicznej, rehabilitacji, terapi sensorycznej, logopedycznej i pedagogicznej.

Pavlo Shydlowskyi - Pomoc Ukrainie 00069/2022

Pavlo Shydlovskyi urodził się we Lwowie 2 stycznia 2003 roku jako zdrowe dziecko. W lutym 2011 roku zdiagnozowano u niego guza mózgu. Wobec braku możliwości leczenia tego typu schorzenia na terenie Ukrainy Pavlo został skierowany do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dokonano tam zabiegu usunięcia guza, kolejne badania potwierdziły medulloblastomę. Po zabiegu Pavlo przeszedł dwanaście dawek chemioterapii i jedną dawkę radioterapii. Już wtedy jego rodzina poniosła znaczne koszty leczenia. Pavlo nie jest obywatelem Polski, ani innego kraju Unii Europejskiej, przez co nie podlega miejscowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubocznym skutkiem leczenia były powiłania- uszkodzenie słuchu II/III stopnia. Po dziesięciu latach, w czerwcu 2021 roku u chłopca pojawiły się kolejne niepokojące objawy. Badania rezonansu magnetycznego ujawniły nowe ognisko nowotworowe w pniu mózgu. Potrzebny był kolejny cykl leczenia i kolejne dawki chemioterapii w Instytucie Onkologicznym w Warszawie. Leczenie jest bardzo kosztowne, a na skutek sytuacji na Ukrainie, matka Pavla straciła pracę i wyjechała wraz z synem do Polski, aby mieć możliwość kontynuowania leczenia. Wobec tak wysokich kosztów i dramatycznej sytuacji rodziny, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc finansową na leczenie Pavlo. Doceńmy wszyscy fakt, iż jesteśmy po tej stronie, która może pomagać, a nie po stronie ludzi potrzebujących pomocy.

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY 00068/2022

Fundacja Słoneczna Nadzieja uruchomiła oficjalną zbiórkę, dedykowaną pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy, naszym sąsiadom, ofiarom wojny i zbrodniczej napaści. Potrzeby są gigantyczne i z każdym dniem rosną lawinowo. Chcemy być razem z ofiarami wojny - mieszkańcami Ukrainy, zmuszonymi uciekać z własnej ziemi i szukać schronienia między innymi u nas, Polaków! Fundacja Słoneczna Nadzieja wraz z oficjalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą uchodżcom z Ukrainy, stara się jak najlepiej skoordynować działania i przekazywać na bieżąco zbierane środki na artykuły pierwszej potrzeby. Potrzeby zmieniają się z dnia na dzień. Będziemy Państwa informowali na naszej stronie, co zostało zakupione dla rodzin z Ukrainy. Pokażmy, że w obliczu tej wielkiej tragedii całego narodu Ukrainy i cywilizowanego Świata jesteśmy razem z potrzebującymi pomocy. Niech każdy okaże pomoc i wsparcie, na jakie go stać - wspierajmy ich jak możemy, bo jeśli cywilizowany Świat nie powstrzyma tego szaleństwa, jutro wijna może zapukać również do naszych drzwi.

Mikołaj Pieszczyk -00067/2021

Mikołaj Pieszczyk urodził się 27.04.2015 roku. Mieszka w Niegowoniczkach, woj. śląskie. Urodził się w 38 tygodniu ciąży. Po wyjściu ze szpitala rodzice zauważyli ropiejące pęcherze na paluszkach i dłoniach chłopca. Diagnoza - zakażenie skórne gronkowcem złocistym. Badania neurologiczne wykazały wzmożone napięcie mięśniowe i asymetrię. Rozpoczęto kosztowną rehabilitację chłopca metodą ND-BOBAHT. Od 2020 roku Mikołaj został poddany terapii mięśniowo-powięziowej w Ośrodku w Gliwicach. Chłopiec co pół roku poddawany jest zabiegowi ostrzykiwania toksyną botulinową, co niesie za sobą osłabienie i porażenie mięśni. Po takim zabiegu wymagana jest intensywna rehabilitacja w formie turnusu oraz gipsowanie nózek.

Obecnie zbieramy fundusze na zakup pionizatora i opłacenie turnusu rehabilitacyjnego.

Pomimo cierpienia i bólu Mikołaj jest radosnym, uśmiechniętym oraz ciekawym świata dzieckiem. Warunkiem normalnego życia dla tego chłopca jest intensywna rehabilitacja. Zwracamy sie do Państwa z gorąca prośbą o wsparcie dla tego małego chłopca, każda wpłata to wielki krok naprzód dla Mikołaja.

 

Sebastian Latocha 00015/2017

SEBASTIAN LATOCHA ur.4.11.2001 r Mieszka w Opolu. W wieku 14 lat doznał nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego stracił nogę.Sebastian jest młodym, wrażliwym chłopcem, którego dotknęła straszna tragedia. Jednak przed nim całe życie, specjalności elektronik. Sebastian jest bardzo  zdolny, interesuje się tworzeniem programów komputerowych. Pilnie potrzebował protezy kończyny dolnej, którą dzięki Państwa pomocy udało się chłopcu przekazać. Również dzięki Państwa ofiarności zakupiliśmy lej laminowany do protezy z zamkiem, aby proteza mogła być właściwie wykorzystywana i nauka chodzenia nie sprawiała chłopcu bólu. W chwili obecnej zbieramy środki na zakup nowej protezy ponieważ poprzednia proteza jest za mała co powoduje ucisk nogi.Myślimy,że Państwo nie będą obojętni na los tego chłopca i przyczynią się do szybkiego zakupu nowej protezy dla chłopca.Dodatkowo chłopiec wymaga intensywnej rehabilitacji i ciągłej pomocy specjalistów.

Dzięki Państwa wsparciu dla Sebastiana udało nam się zakupić lej poliurentowy i wszystkie potrzebne środki pielęgnacyjne.

HOSPICJUM DLA DZIECI „ŚWIETLIKOWO” W TYCHACH 00066/2021

APEL O POMOC DLA HOSPICJUM DLA DZIECI

ŚWIETLIKOWO” W TYCHACH

 

Hospicjum dla dzieci „Świetlikowo” to miejsce, gdzie na pomoc i opiekę mogą liczyć
dzieci nieuleczalnie chore.

Hospicjum Domowe, przeznaczone jest wyłącznie dla dzieci,
w ramach którego od 2009 roku dzieci posiadają całodobową
bezpłatną opiekę z całego województwa śląskiego.

Do Hospicjum trafiają dzieci w momencie,
gdy lekarze w szpitalu wykorzystali już wszystkie możliwości,
dalsze leczenie szpitalne niesie coraz więcej cierpienia,
a dziecko 
i rodzice wolą wrócić do domu.
Do domu, do własnego łóżeczka i zabawek.

Z daleka od hałasu szpitalnego, w ramiona swoich najbliższych.

Działający w Hospicjum domowym lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy
opiekują się dziećmi przez 24 godziny na dobę.

W Hospicjum prowadzone jest również Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci.
Jest to „ drugi dom”, miejsce w którym ciężko chore dzieci
mogą pod okiem fachowej opieki pielęgniarskiej, pedagogicznej, logopedycznej
oraz rehabilitacyjnej spędzić dzień.

W chwili obecnej zwracamy się w imieniu Hospicjum Dla Dzieci Świetlikowo”

o wsparcie finansowe, które pomoże zapewnić Podopiecznym Hospicjum jak najlepsze warunki pobytu.

Jest to możliwe tylko dzięki Państwa pomocy i zrozumieniu tej trudnej sytuacji.

Podopieczni Hospicjum będą wdzięczni za każdą wpłatę, która pomoże im w walce z tą straszną chorobą.

Pomóżmy wspólnie tym najbardziej potrzebującym i bądźmy wdzięczni losowi,

że oszczędził nam takich trosk.

Zaraz po otrzymaniu wpłaty Fundacja w imieniu Hospicjum „ Świetlikowo” prześle na Państwa ręce gorące podziękowania, a na stronie Fundacji: www.slonecznanadzieja.pl,

mogą Państwo śledzić losy dzieci którym zechcieliście pomóc.

Dzięki Państwa pomocy regularnie zakupujemy środki higieniczne i opatrunkowe i potrzebny sprzęt medyczny.

 

Milena Sosnowska - 00065/2021

Milena Sosnowska urodziłą się 30.12.2012 r. Mieszka we Wrocławiu. Dziewczynka przyszła na świat z Zespołem Beckwitha-Wiedemanna. Jest to zespół wad wrodzonych, charakteryzujący się nadmiernym wzrostem, przerostem organów oraz zwiększoną predyspozycją do niektórych nowotworów. Pierwszy rok życia Milenka spędziła w szpitalu. W drugim miesiącu życia z powodu ostrej niewydolności oddechowej trafiła na oddział intensywnej terapii, gdzie dzielnie walczyła o życie. Dziewczynka cierpi na przerost połowicy prawostronny, objawiający się krótszą lewą nogą oraz ma lekki niedowład prawostronny. Mama sama wychowuje dziecko, nie stać jej na kosztowną rehabilitację, a tylko ona daje szansę na poprawę sprawności dziewczynki. Zwracamy się do Państwa z goracą prośbą o wsparcie dla tej dzielnej dziewczynki, każda wpłata to wielki krok do przodu dla Milenki.

Obecnie priorytetem jest zgromadzenie środków na turnus rehabilitacyjny.

Dzięki Państwa pomocy opłaciliśmy Milence RTG kończyn. Zakupiliśmy okulary korekcyjne i wszelkie potrzebne leki.

Daniel Mateja 00063/2020

Daniel mieszka w Gliwicach. Urodził się 29 października 2009r. jako wcześniak w 32 tygodniu ciąży bliźniaczej. Podczas porodu doszło do wylewu krwi do mózgu. W wyniku komplikacji przy porodzie chłopiec ma nieprawidłowo rozłożone napięcie mięśniowe tzn. wzmożone napięcie rąk i nóg oraz osłabione napięcie mięśni brzucha, pleców i szyi, co uniemożliwia Danielowi utrzymanie równowagi podczas chodzenia i siedzenia. Mama samotnie wychowuje syna i nie jest w stanie opłacić wszystkich zleconych rehabilitacji oraz zajęć jakich syn wymaga. 
Każda Państwa wpłata pozwoli na systematyczną rehabilitację chłopca. Dotychczasowa ciężka rehabilitacja daje efekty, ale przeszkodą jest brak funduszy. Pomimo wielu problemów zdrowotnych Daniel jest wesołym i rezolutnym chłopcem.

Dzięki Państwa ofiarności udało się zakupić specjalne buty ortopedyczne dla Daniela oraz laptop dotykowy wraz z oprogramowaniem, który będzie chłopcu służył do nauki.

 

Michał Sieńczak 00062/2020

Michał  urodził się 14 września 2002 r. jako siedmiomiesięczny wcześniak z głębokim czterokończynowym porażeniem mózgowym. Po dwóch i  pół miesiącach zdiagnozowano u chłopca retinopatię wcześniaczą stopnia IVB, póżniej niedosłuch. W połowie grudnia została przeprowadzona operacja oczu w wyniku czego udało się przykleić część siatkówki / około 30% powierzchni w lewym oczku i 80% w prawym . Dzięki tej operacji Michałek odzyskał cxzęściowo widzenie. Ze względu na głębokie porażenie mózgowe Michałka / zdiagnozowane uszkodzenie części móżdżku, ośrodka ruchu i mowy/ nie potrafi samodzielnie chodzić, porusza się na wózku inwalidzkim. Ze względu na na bardzo mocne przykurcze mięśniowe wymaga wzmożonej rehabilitacji, ciągłych ćwiczeń i opieki specjalistów. Michał od 11 roku życia zaczął wymawiać pojedyńcze słowa, na dzień dzisiejszy dzięki intensywnej fizjoterapii i ćwiczeniom z logopedami można się z nim porozumieć, wymawia wyrazy, część zdań. Chłopiec jest całkowicie uzależniony od opieki rodziców oraz osób trzecich, nie potrafi samodzielnie załatwić potrzeb fizjologicznych, nie potrafi poruszać się bez wózka. Na dzień dzisiejszy w lewym oku stracił zupełnie widzenie. Z uwagi na na szybszy wzrost i nasilone przykurcze wymaga codziennej specjalistycznej rehabilitacji ruchowej, logopedycznej i sensorycznej. Fundacja postawiła sobie za cel zorganizowanie środków na systematyczną rehabilitację ruchową oraz logopedyczną. Jest to możliwe tylko dzięki Państwa pomocy. Rodzice  Michałą  będą bardzo wdzięczni za każdą wpłatę, która pomoże w codziennej rehabilitacji ich syna i umożliwi mu w miarę normalnie żyć.

Bartłomiej Koszczyc - 00060/2019

Bartoszek urodził się w 2017 roku. w 30 tygodniu ciąży, co skutkuje zaburzeniami neurorozwojowymi. Od urodzenia pozostaje pod kontrolą wielospecjalistycznej opieki medycznej. Dziecko leczone w Centrum Pediatrii w Sosnowcu i w Światowym Centrum Słuchu w Nadarzynie. Z powodu głębokiego niedosłuchu czeka na decyzję o zakwalifikowaniu do wszczepienia implantu ślimakowego. Opóżniony rozwój psychorouchowy wymaga intensywnej rehabilitacji, a te koszty są poza możliwościami rodziny.

Zwracamy się do Państwa o pomoc w zgromadzeniu środków finansowych na pokrycie kosztów tych zabiegów. Obecnie zbieramy środki na zakup wózka z pionizatorem.

Szymon Świergolik - 00059/2019

Szymon Świergolik urodził się 28.02.2018 w Mysłowicach jako zdrowe dziecko z 9 pkt w skali Apgar, z wagą 3800g. W 9 godzinie życia przewieziono dziecko do Zabrza na Oddział Intensywnej Terapii z podejrzeniem niedrożności przewodu pokarmowego. Szczegółowe badania wykazały zespół wad wrodzonych. W drugiej dobie życia Szymonek poddany został pierwszej operacji , która zakończyła się pomyślnie. Szymon to mały wojownik, walczy dzielnie i nie poddaje się przeciwnościom losu. Jego obecny stan zdrowia wymaga bardzo intensywnej, wielopoziomowej rehabilitacji, a to są koszty przekraczające możliwości rodziny.

Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmydla Szymusia ortezy typu DAFO, oraz obuwie do ortez. Również dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy wygodny zdrowotny materac dla Szymusia oraz wygodny fotelik samochodowy by mógł bezpiecznie być dowożony na rehabilitację i badania w gabinetach specjalistycznych oraz okulary korekcyjne. Pokryliśmy koszty konsultacji lekarskich, wizyt u neurologopety.

Elwira Bareła - 00058/2019

Elwira Bareła urodziła się w 2004 roku. Mieszka w Kłomnicach k/Częstochowy. Urodziła się jako zdrowe dziecko z 10 pkt w skali Apgar. Dziewczynka rozwijała się prawidłowo do około 1,5 roku życia. Później wystąpiły jednak niepokojące objawy i rodzice usłyszeli straszny wyrok - dziecko choruje na Zespół Retta. Choroba ta powoduje spustoszenie neurologiczne w organizmie. Elwira wymaga 24-godzinnej opieki, ale przede wszystkim intensywnej rehabilitacji. Jedną z form terapii jest komunikacja za pomocą wzroku, umożliwia to nowoczesny aparat tzw. komunikator wzroku. Koszt tego urządzenia przekracza możliwości finansowe rodziców. Dlatego też zwracamy się do Państwa - Szanowni Darczyńcy, pomóżmy wspólnie Elwirce w kontakcie z otoczeniem i sprawmy, aby życie było dla niej łatwiejsze.

Patrycja Dłubak - 00057/2019

Patrycja Dłubak urodziła się w 2003 roku. Mieszka w Częstochowie. Urodziła się w 32 tygodniu ciąży. Tak wczesny poród spowodował czterokończynowe porażenie mózgowe i ogromne komplikacje zdrowotne. Dziewczynka wymaga ciągłej rehabilitacji i leczenia specjalistycznego. Samotnie wychowująca ją matka nie jest w stanie ponieść kosztów leczenia, rehabilitacji i dowożenia córki dwa razy w tygodniu do Centrum Rehabilitacji STATEA w Katowicach, gdzie dziewczynka korzysta ze specjalistycznej, nowoczesnej aparatury tj. urządzenia PRODROBOT. Pozostałe dni rehabilitowana jest w Częstochowie. Patrycja zwraca się do Państwa z wielką prośbą o pomoc w poprawie jej sprawności ruchowej i uzyskaniu jak największej samodzielności.

Wiktoria Tydniarska - 00056/2019

Wiktoria Tydniarska urodziła się w 2009 roku. Mieszka w Imielinie. Urodziła się z małogłowiem tj. ubytkiem ciała modzelowatego. Wiąże się to z opóźnieniem psychoruchowym. Wiktoria nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, porusza się na wózku inwalidzkim, potrzebuje stałej rehabilitacji i środków ortopedycznych tj. specjalnych ortez. Dziewczynka korzysta z nowoczesnej metody rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji "STATERA" w Katowicach. Urządzenie nazywa się PRODROBOT. Metoda ta przynosi ulgę w cierpieniu i poprawia stan zdrowia dziewczynki, wymaga jednak systematyczności. Są to koszty przekraczające możliwości rodziców, dlatego prosimy Państwa o pomoc w zapewnieniu systematyczności i konsekwencji leczenia tą metodą.

Państwa darowizny ułatwią codzienne funkcjonowanie i będą ulgą w bólu, a na twarzy dziewczynki wywołają uśmiech, który będzie wspaniałym podziękowaniem za okazane serce.

Przedszkole Integracyjne dla Dzieci z Autyzmem "Dalej Razem" -00055/2019

Pomóż uratować przed zamknięciem Przedszkole Integracyjne "Dalej Razem" w Żaganiu, do którego uczęszczają dzieci z autyzmem. Placówka nie ma pieniędzy na dalsze funkcjonowanie, ponieważ nie otrzymała dotacji oświatowej. Zrozpaczeni rodzice szukają wszędzie pomocy finansowej, by przedszkole mogło istnieć i zapewniać fachową pomoc ich pociechom. Każdy z nas może się przyczynić do uśmiechu na twarzyczkach tych chorych dzieci i ich lepszego funkcjonowania. Obecnie organizujemy środki na podstawowe potrzeby ( żywność, środki czystości i fachowe zajęcia edukacyjne.)

 

Julita Majkowska- 00054/2018

JULITA MAJKOWSKA to mieszkanka Dąbrowy Górniczej w woj. śląskim. Urodziła się w 2010 roku z zamartwicą. Jest to ciężka niewydolność krążeniowo – oddechowa. Ten poważny stan doprowadził do znacznych uszkodzeń neurologicznych. Julita cierpi na padaczkę, hipotomię mięśniową, całościowe zaburzenia rozwojowe oraz afazję – czyli trudności w mówieniu.

Dzięki bardzo intensywnej rehabilitacji ruchowej, sensorycznej, neurologicznej oraz turnusom rehabilitacyjnym Julitka robi powolne postępy. Aktualnie jest uczennicą trzeciej klasy szkoły specjalnej. Bardzo chciałaby nauczyć się sama czytać, w tej chwili to nieosiągalne marzenie, ale wierzymy że ciągła praca z neurologopedą sprawi, że Julitka nauczy się mówić i czytać. Aby zwiększyć wydajność pracy z neurologopedą Julitce przydałaby się pomoc logopedyczna typu słuchawka Forbrain oraz turnus logopedyczny. Przy użyciu takiej słuchawki Julita ćwiczyła na turnusie rehabilitacyjnym. Dzięki pomocy darczyńców cztery miesiące zajęć zostały opłacone.

Nadal kluczowa w leczeniu Julitki jest rehabilitacja dlatego zbieramy na kolejny turnus w Ośrodku Rehabilitacyjnym.

Franciszek Ledwoń - 00053/2018

FRANCISZEK LEDWOŃ przyszedł na świat w 2013 roku w Wodzisławiu Śląskim. Po kilku latach diagnostyki, po wykonaniu badania WES u Franka zdiagnozowano bardzo rzadką chorobę genetyczną zespół Aicardiego - Goutieresa/ w Polsce jest tylko kilkoro zdiagnozowanych dzieci. Choroba ta w znacznym stopniu przyczyniła się do zaburzenia prawidłowego rozwoju. Franek jest dzieckiem leżącym. Nie siedzi, nie mówi, nie utrzymuje nic w rączkach. Wymaga całodobowej opieki oraz codziennej intensywnej rehabilitacji. Każde zajęcia to ciężka praca, okupiona płaczem Franka. Miesięczny koszt wszystkich niezbędnych terapii przekracza możliwości finansowe rodziców.

Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy pionizator, który pomaga Frankowi utrzymać prawidłową postawę podczas pionizacji. Również dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy specjalny fotelik samochodowy oraz kombinezon SPIO. .

Zwracamy się z prośbą o wsparcie dla tego małego, dzielnego chłopczyka.

 

Staś Kluk - 00049/2018

Stanisław Kluk to mieszkaniec Sosnowca. Chłopiec urodził się w 2008 roku. Przyszedł na świat z Autyzmem. Choroba ta spowodowała znaczne zaburzenia emocjonalne i psychoruchowe. Staś ma ogromną potrzebę ruchu. Cierpi na nadwrażliwość na dotyk i dźwięk. Wykazuje zachowania autoagresywne. Uderza głową o różne powierzchnie. Chłopczyk znajduje się pod stałą opieką wielu specjalistów. Wymaga stałego uczestnictwa w zajęciach wspomagających SI i turnusach rehabilitacyjnych. Możliwe jest to dzięki odpowiednim środkom finansowym.

Zwracamy się do Państwa  z prośbą o pomoc temu chłopcu w jego chorobie.

Pomóżmy Stasiowi rozwijać się bezpiecznie pod okiem specjalistów.

Laura Kerlin - 00050/2018

Laura Kerlin to urodzona w 2010 roku dziewczynka z Hopowa w województwie pomorskim. Urodziła się z Zespołem Wad Ośrodkowego Układu Nerwowego. Cierpi z powodu znacznego opóźnienia rozwoju psychoruchowego, padaczkę, niedoczynność tarczycy i małogłowia. Dodatkowo narastająca skolioza zdeformowała Jej klatkę piersiową. Laura nie chodzi, nie mówi i nie siedzi. Pomimo tak ciężkiej choroby jest wesołą dziewczynką i dzielnie zmaga się z przeciwnościami losu. Konieczna jest stała rehabilitacja i opieka wielu specjalistów.

Dzięki Państwa pomocy udało się zakupić siedzisko ortopedyczne oraz gorset dla Laury.

Sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny. Korzystanie z tych turnusów jest niezbędne w walce o samodzielność Laury, dlatego zwracamy się ponownie z prośbą o pomoc w zebraniu środków na turnus rehabilitacyjny w "Neuronie" w Małym Gacnie. Koszt turnusu to 11000 zł.

Bardzo dziękujemy za dotychczasową pomoc i mamy nadzieję, że nadal możemy na Państwa liczyć.

Wiktor Majewski - 00051/2018

Wiktor Majewski to urodzony w 2014 roku chłopczyk z Sosnowca. Przyszedł na świat jako wcześniak z licznymi wadami rozwojowymi. Od urodzenia cierpi na padaczkę lekooporną, nie mówi, nie chodzi. Karmiony jest za pomoca PEG-u, specjalnego przyrządu, który wprowadzany jest przez ścianę jamy brzusznej do żołądka. Aktualny stan zdrowia Wiktorka wymaga stałej pomocy opiekuna.

Konieczna jest stała i intensywna rehabilitacja, która na bieżąco pochłania ogrom wydatków. Potrzebny jest zakup sprzętu ortopedycznego, który umożliwi chłopcu lepsze funkcjonowanie i pokonywanie coraz to większych barier.

Każda wpłata od Państwa to wielki dar serca ułatwiający Wiktorkowi życie w tej jakże trudnej sytuacji.

Wiktoria Gaweł -00041/2018

Wiktoria Gaweł jest mieszkanką Oświęcimia. Urodziła się z całkowitym obustronnym rozszczepem wargi i podniebienia. Jest to wada rozwojowa powstała w okresie płodowym. Mianem tym określana jest szczelina lub przerwa powstała na skutek niepołączenia się struktur kostnych podniebienia, nosa i wargi. Wiktorię czeka długi proces leczenia obciążony zabiegami operacyjnymi.

Dzięki Państwa pomocy Wiktoria jest już po operacji obustronnego przeszczepu do wyrostka podniebienia oraz po operacji korekty nosa. Nie chodzi tylko o wygląd estetyczny, lecz o rehabilitację podstawowych funkcji, takich jak oddychanie, połykanie, żucie, mowa, słuch. 

Potrzebne są środki na kosztowna rehabilitację, aby dziewczynka mogła cieszyć się jak jej rówieśnicy zabawą oraz mogła normalnie funkcjonowac i się rozwijać.

Dziękujemy za dotychczasową pomoc -  każda wpłacona kwota to światełko w tunelu dla tej dziewczynki.

Jakub Nawrocki - 000040/2018

Jakub Nawrocki z Niepołomic urodził się w 2011 roku. Od urodzenia cierpi na wodogłowie, padaczkę lekooporną oraz czterokończynowe porażenie mózgowe. Kubuś na skutek nieodwracalnych zmian w mózgu nie siedzi, nie mówi i nie chodzi.

Dzięki Naszej Fundacji i dobroci Darczyńców Jakub może być rehabilitowany przez drugiego rehabilitanta, który stosuje innowacyjną metodę dla dzieci z problemami neurologicznymi. Zajęcia już przynoszą efekty, Kubuś lepiej trzyma głowę i próbuje się podpierać. Chłopiec ma szansę na odrobinę samodzielności, co dla niego jest niesamowicie cenne. Wymaga stałej opieki medycznej wielu specjalistów, drogiego leczenia i nieustającej rehabilitacji, aby nie dopuszczać do kolejnych bardzo bolesnych, spastycznych skurczy mięśni. Tylko Państwa otwarte serca i chęć pomocy mogą ulżyć w cierpieniu temu małemu chłopczykowi. Wspólnie doprowadźmy do pojawienia się uśmiechu na twarzyczce Kubusia.

Dziękujemy  Dawidowi  Nowak, który przeszedł pieszo Polskę z północy na południe promując naszą fundację i zachęcając wszystkich do finansowego wsparcia leczenia i rehabilitacji Kubusia. Wszystkim, którzy wsparli tę akcję również ogromne podziękowania. Dzięki Wam możemy pomóc rodzicom Kubusia w rehabilitacji.

 

Mazowieckie Centrum Chorób Płuc w Otwocku - 00048/2018

W Hospicjum wykwalifikowany personel sprawuje opiekę nad chorymi zmagającymi się z postępującą, często nieuleczalną chorobą, starając się nieść ulgę w cierpieniu poprzez odpowiednio prowadzoną terapię przeciwbólową, łagodzenie objawów niewydolności wielonarządowej powstałej w przebiegu choroby, oraz wsparcie psychologiczne i duchowe. Pełen zakres opieki paliatywnej służy poprawie jakości  życia nieuleczalnie chorym i zapewnia godność i spokój oraz ciepło i bliskość drugiego człowieka. Opieka hospicyjna dla chorych jest bezpłatna i refundowana z NFZ. Niemniej jednak pozostaje wiele potrzeb, na które nie wystarcza środków z NFZ. Dzięki Państwa pomocy uda się wspólnymi siłami wpłynąć na poprawę jakości Pacjentów Hospicjum, pomóżmy wspólnie tym ciężko chorym osobom godnie przejść przez ciężką chorobę. "Powiedziałem, że kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. Blisko niego." Jan Paweł II

Antoni Pietrzak - 00047/2018

ANTONI PIETRZAK – ur. w 2010 roku. Mieszka w Skalnie w powiecie gryfickim. W wyniku wcześniactwa choruje na mózgowe porażenie dziecięce, retinopatię wcześniaczą, głęboki niedosłuch czuciowo-zmysłowy, padaczkę. Antoś nie chodzi, nie mówi widzi tylko lewym okiem, nie słyszy ma wszczepiony implant ślimakowy. Antek wymaga wszechstronnej rehabilitacji zarówno ruchowej jak i terapii wielozmysłowej z zakresu integracji sensorycznej, terapii zajęciowej, logopedycnej, psychologicznej, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych poprawiających jego funkcjonowanie w życiu codziennym.

Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy pionizator paramobil dla Antosia który posiada szerokie zastosowanie. Urządzenie daje możliwość stania, a także kroczenia w wersji dynamicznej. W chwili obecnej pozyskujemy środki na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego w Ośrodku Rehabilitacji Zabajka w październiku br

Przyczyńmy się wspólnie do radośniejszego " dzisiaj " Antosia.

Magdalena Kopacewicz 00035/2018

Magdalena Kopacewicz urodziła się w 1998 roku, mieszka w Złocieńcu razem ze swoją mamą, która sama sprawuje opiekę nad córką po śmierci męża.W drugim roku życia stwierdzono u dziewczynki Zespół Retta, który pojawił się nagle i powoli zaczął odbierać rodzicom prawidłowo rozwijające się dziecko. Jest nieuleczalną chorobą neurologiczną. U Magdy nastąpiły bezdechy, padaczka, postępujące niedowłady kończyn. Na dzień dzisiejszy wymaga kompleksowej rehabilitacji, która zmniejszy skutki zachodzących zmian w układzie kostnym i postępujące niedowłady wpływajace na utratę zdolności chodzenia.

Pozwólny tej młodej dziewczynie cieszyć się życiem jak większośc jej rówieśników.

Bartosz Kowalski 00046/2018

Bartosz Kowalski urodził się w 2007 roku. Mieszka w Bełchatowie. Przyszedł na świat z licznymi wadami wrodzonymi: wodogłowie, zrośnięty przełyk, padaczka. Jest dzieckiem niedowidzącym, samodzielnie nie porusza się. Jest pod opieką wielu specjalistów. Wymaga stałej i intensywnej rehabilitacji. Mimo niepełnosprawności Bartoszek jest bardzo pogodnym dzieckiem. Lubi się uczyć, ma dobrą pamięć i bierze udział we wszystkich konkursach recytatorskich gdzie osiąga sukcesy. W 2023 roku udało nam się sfinansować turnus rehabilitacyjny. Dziękujemy bardzo, lecz potrzeby są tak ogromne, że dziś znów zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w sfinansowaniu leczenia i rehabilitacji Bartosza. Dzięki szybkiej Państwa reakcji chłopiec będzie mógł wyrównać deficyty rozwojowe i w miarę normalnie funkcjonować.

Przyczyńmy się wspólnie do samodzielnego jutra Bartosza.

Rafał Świdojć AKCJA ZAKOŃCZONA

Rafał Świdojć urodzony w 2013 roku  mieszka w Sosnowcu. Rafałek urodził się jako wcześniak z nasiloną hiperbilirubinemią i problemami oddechowymi. Chłopiec był podłączony do respiratora, miał obniżone napięcie mięśniowe i był rehabilitowany. W wieku trzech lat Rafałek otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, w tym z afazją oraz opinię o podjęciu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W związku z występującymi dysfunkcjami układu nerwowego: zaburzenia mowy, percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, opóźnionej motoryki dużej i małej, problemem z utrzymaniem równowagi konieczne jest systematyczne prowadzenie zajęć specjalistycznych. Bardzo istotne jest, aby leczenie i rehabilitacja Rafałka rozpoczęła się jak najszybciej, gdyż ze względu na trudności w komunikacji, chłopiec ma ograniczone możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w sfinansowaniu leczenia i rehabilitacji Rafałka, dzięki szybkiej Państwa reakcji chłopiec będzie mógł wyrównać deficyty rozwojowe i w miarę normalnie funkcjonować.

Szymon Garczyk 00038/2018

Szymon Garczyk urodził się w 2011 roku, mieszka w Zawierciu w woj. śląskim. Urodził się z Zespołem Downa. Choroba ta przyczyniła się do znacznego opóźnienia rozwoju psychoruchowego. Chłopczyk znajduje się pod stałą opieką wielu specjalistów, w tym: neurologa, kardiologa, endokrynologa, psychologa. Wymaga stałego wspomagania rozwoju. Aby terapie były skuteczne, wskazane jest by Szymon uczestniczył w specjalistycznych zajęciach i turnusach rehabilitacyjnych.

Niezbędne są do tego odpowiednie środki finansowe. 

Pomóżmy wspólnie poprawić jakość życia Szymonka.

Ewa Bednarska 00037/2018

Nazywam się Ewa Bednarska. Od urodzenia zmagam się z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym czterokończynowym. Poruszam się przy balkoniku na krótkie dystanse, ponieważ uniemożliwa mi to hiperlordoza kręgosłupa. Na dalsze odległości poruszam się na wózku inwalidzkim. Pomimo niepełnosprawności chcę żyć aktywnie i być jak najbardziej samodzielna. Aby było to możliwe potrzebuję systematycznej rehabilitacji i sprzętu ortopedycznego. Przekracza to jednak możliwości finansowe.


Z góry dziękuję za okazana pomoc.

 

Obecnie zbieramy środki na zakup dostawki do wózka inwalidzkiego.

Maja Marusa 00032/2018

Maja Marusa z miejscowości Ruciane-Nida urodziła się w 2007 roku, cierpi na padaczkę lekooporną i wrodzone zakażenie cytomegalowirusem. Nie chodzi, nie mówi, przestaje siedzieć, ma problemy z połykaniem pokarmów. Życie Mai to ciężka walka z nierównym przeciwnikiem, który pozbawia ją radości życia. Większość czasu spędza w szpitalach i na rehabilitacji. Dzięki Państwa pomocy Maja jest obecnie po zabiegach przeszczepu komórek macierzystych z bardzo dobrym efektem terapii, po każdym zabiegu następuje poprawa jej stanu zdrowia: zdecydowana redukcja napadów padaczkowych, wydłużenie stanu aktywności, lepsza jakość snu i komfortu życia, swobodne przyjmowanie pokarmów.

Dzięki Państwa pomocy udało się również zakupić urządzenie C-Eye do wzrokowej komunikacji, nowoczesny system dzięki któremu dziecko może rozmawiać z rodziną i otoczeniem, wyrażać swoje potrzeby, a dzięki temu utrzymać dobrą formę psychiczną i mieć możliwość rozwoju intelektualnego.

Leczenie Mai wymaga intensywnej i kompleksowejk rehabilitacji aby zapobiec bolesnym przykurczom mięśni. Niezbędny jest zakup symulatora chodu Innowalk, który poprawia pracę układu krążenia, układu oddechowego i trawiennego, utrzymuje ruchomość stawów i uaktywnia mięśnie niebędne do chodzenia.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pomoc. Wielką nadzieję pokładamy w Państwu i Waszych otwartych sercach, które nie pozostaną obojętne w obliczu tej ciężkiej walki z chorobą, każda wpłata to olbrzymi krok do zwycięstwa w tej walce.

Maksymilian Kiełkowski 00042/2018

MAKSYMILIAN KIEŁKOWSKI urodził się 24.07.2014 roku. mieszka w Świerklanach. Urodził się z rzadką wadą rozwojową ośrodkowego układu nerwowego ( OUN ) charakteryzującą się występowaniem szczelin w obrębie półkul mózgu. Schorzenie to w znacznym stopniu narusza sprawność dziecka. Od narodzin Maks dzielnie i ciężko walczy o swoją sprawnością. Dnia 21.12.2021r. Maks przebył udaną operacje lewej strony biodra w Orthopedic Kinderklinik w Ashau, operacja trwała 4,5h. Po dwóch tygodniach został wypisany do domu, koszt operacji to 60 tys. polskich złotych. Ale niestety na tych kosztach się nie skonczyło. Po 4 tygodniach musiał stawić się ponownie na kontrole i rehabilitacje w wyżej wymienionej klinice. Koszt kontroli i rehabilitacji kosztował około 15tys. polskich złotych. Niezbędne były ortezy na stopy, dostosowane do długości kończyn oraz ortezy na dłonie żeby nie doszło do wykręcenia nadgartsków.

Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy Maksiowi fotelik samochodowy, by mógł dojeżdzać na rehabilitację oraz kamizelkę stabilizującą. Na bieżąco opłacamy rehabilitację. Sfinansowaliśmy również wózek inwalidzki.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pomoc i kierujemy apel o dalsze uczestnictwo w leczeniu i rehabilitacji Maksa. Koszty znacznie przewyższają możliwości finansowe rodziny - pomóżmy Im w walce o zdrowie syna.

Martina Madejczyk - 00039/2018

Martina Madejczyk urodziła się w 2012 roku, mieszka w Chełmku w woj. małopolskim. Urodziła się wcześniakiem z bardzo niską wagą 470 gram. Tak wczesne przyjście na świat spowodowało, że Martina nie widzi. Mimo młodego wieku przeszła wiele skomplikowanych operacji mających na celu poprawę jakości życia. Mimo znacznego ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i zaspokajaniu potrzeb życiowych Martinka jest wesołym dzieckiem, lubiącym muzykę i taniec. Marzy o tym, by zobaczyć kochających Ją bliskich i otaczający świat.

Dzięki Państwa dotychczasowej pomocy Martinka przeszła operację obu oczu i przeszczepu siatkówki. Operacja powiodła się i po wykonaniu szczegółowych badań stwierdzono, iż dziewczynka widzi na odległość 1 m.
Dotychczasowe leczenie przyniosi poprawę i jest nadal kontynuowane, lecz jest kosztowne i dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc dla Martiny.

To dzięki Państwa wsparciu zakupiliśmy komputer dotykowy wraz ze specjalnym oprogramowaniem dla osób niewidzących, który służy jej do nauki i poznawania świata którego jest tak bardzo ciekawa.

Rosława i Jarek Hudzikowscy - 00036/2018

Rosława i Jarosław Hudzikowscy to urocze rodzeństwo z Mysłowic, dotknięte od urodzenia przewlekłymi chorobami. Rosława (Sławka), urodzona w 2010 roku, cierpi na autyzm, który powoduje rozwojowe zaburzenia o charakterze neurologicznym, podobnie jak jej młodszy o 3 lata brat Jarek. Dziewczynka cierpi na zaburzenia napięcia mięśniowego oraz na zaburzenie czucia bólu. Z tego powodu pozostaje pod ścisłą, wielospecjalistyczną opieką. Rodzeństwo wymaga bardzo częstych wizyt u specjalistów, pobytów w szpitalach, rehabilitacji oraz bardzo kosztownego leczenia, mającego na celu usunięcie metali ciężkich z organizmu, hipo i dogoterapii, opieki logopedycznej, pedagogicznej. Niezbędny jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Realizacja tych celów jest możliwa tylko dzięki Państwa zaangażowaniu i okazaniu zrozumienia. Pomóżmy wspólnie tym dzieciom w uśmierzeniu bólu i lepszym życiu.

 

Maja Florek - 00033/2018

Maja urodzona w 2012 roku, jest mieszkanką Wieliczki. Podczas porodu doszło u dziewczynki do niedotlenienia. Chwila niedotlenienia i piętno niepełnosprawności, od którego nie da się uciec. Maja miała 3 miesiące, kiedy neurolog stwierdził mózgowe porażenie dziecięce, od 5 tygodnia życia była rehabilitowana. Malutkie dziecko, które powinno być blisko mamy, któremu nie powinno nic zagrażać, już wtedy żyło z wyrokiem. Rodzice wierzyli, iż dzięki rehabilitacji ich córeczka będzie jak inne dzieci mówiła, chodziła, uczyła się, tylko troszkę wolniej od rowieśników. Niestety każdy miesiąc życia pokazywał, jak wiele brakuje Mai do zdrowych dzieci. Chociaż Maja nie chodzi, wszędzie jest jej pełno, jest ciekawa świata, który zwiedza na rękach u mamy lub w specjalnym rehabilitacyjnym chodziku. Maja już bardzo dużo wycierpiała, dwie poważne operacje - tenotomia, w obrębie mięśni przywodzących w pachwinach oraz przecięcie powięzi w kończynach i długie tygodnie unieruchomienia całych rączek w gipsie.

Obecnie głównym celem Fundacji jest pozyskanie środków na sprzęt rehabilitacjyjny dla Mai oraz urządzenie do komunikacji alternatywnej. 

Dzięki Państwa pomocy finansujemy kosztowną rehabilitację Mai, zakupiliśmy także klin rozpórkowy oraz wózek, opłaciliśmy terapię metodą Denems oraz terapię neurorozwojową.

Każda wpłata to wielka pomoc dla Mai i wiara w lepsze jutro.

Tatiana Rąbała - 00031/2018

Tatiana urodziła się 25.05 2006 roku. Mieszka w miejscowości Pelplin w woj. pomorskim. Dziewczynka choruje na Zespół Retta, który objawia się postępującymi zaburzeniami neurorozojowymi, prowadzącymi do znacznej niepełnosprawności ruchowej oraz znacząco ogranicza możliwość komunikacji z otoczeniem. Tatiana nie chodzi, nie mówi. Dziewczynka ma skoliozę, padaczkę, przykurcze oraz problemy z wypróżnianiem. Pomimo ciężkiej choroby jest bardzo pogodna i uśmiechnięta. Ale bywają też dni, kiedy płacze. Tatianka kocha zwierzęta, między innymi konie, psy i koty. Jednak najbardziej kocha swojego brata, z którym bardzo lubi przebywać. Dziewczynka zaczęła naukę komunikacji alternatywnej, by móc się porozumieć z otoczeniem. Bardzo lubi szkołę. Oprócz rehabilitacji w ORW, ma rehabilitację w domu w ramach SUD  i w Ośrodku Wczesnej Interwencji.

Obecnie głównym celem naszej Fundacji jest zgromadzenie środków na budowę nowego domu przystosowanego do potrzed osoby niepełnosprawnej. Tylko od Państwa zależy, czy ta chora dziewczynka będzie mogła żyć w odpowiednich dla chorego dziecka warunkach. Każda Państwa wpłata to wielka pomoc dla Tatianki.

Emilka Reichert - 00030/2017

Emilka urodziła się w 2010 roku. Mieszka w miejscowości Siercza w województwie małopolskim. Urodziła się z niewielkim niedotlenieniem, ale rozwijała się podobnie do wszystkich niemowląt. Poważne kłopoty pojawiły się, gdy dziewczynka skończyła 1,5 roku. Nagle wszystko czego się nauczyła zaczęło się cofać. Emilka miała problemy z rozpoznawaniem najbliższych osób, obniżyło się Jej napięcie mięśniowe i przestała stawać na nóżki. Gdy miała 2,5 roku przeszła szereg specjalistycznych badań i zdiagnozowano Zespół Retta - okrutną neurodegeneracyjną chorobę. Choroby nie da się zatrzymać.  Emilka ma problemy z gryzieniem i połykaniem. Cierpi na ataki padaczki lekoopornej oraz neurologiczne krzyki - dzienne i nocne. W zastraszającym tempie postępuje skolioza. Emilka jest bardzo pogodną, mądrą i ciekawą świata dziewczynką, jeśli tylko choroba jej na to pozwala - uczęszcza do przedszkola specjalnego.

Na dzień dzisiejszy najważniejsze jest, aby wyposażyć dziewczynkę w specjalny gorset, który zahamuje postęp skoliozy. Konieczny jest również zakup nowego wózka inwalidzkiego, gdyż dziewczynka rośnie. Ponadto Emilka wymaga ciągłej rehabilitacji i pobytów na turnusach rehabilitacyjnych. Rodziców nie stać na pokrycie wszystkich kosztów związanych z niepełnosprawnością córki. Stąd gorący apel do wszystkich Państwa, którzy macie możliwość się podzielić i pomóc tej dziewczynce w walce z chorobą. Każda wpłata to olbrzymi postęp dla Emilki. 

Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy dla Emilki wózek prysznicowy - transportowy, wszelkie potrzebne leki i środki higieniczne.

Piotr Chmielarczyk - 00020/2017 AKCJA ZAKOŃCZONA

Piotr Chmielarczyk mieszka w Tokarnii w województwie małopolskim. W 2015 roku uległ wypadkowi podczas pracy. Wskutek urazów, których doznał podczas upadku z traktora, doszło do uszkodzenia kręgosłupa. Spowodowało to porażenie czterokończynowe i niemożność dalszej pracy zarobkowej. Pan Piotr ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i wymaga stałej pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz ciągłej rehabilitacji. Mieszkanie Pana Piotra wymaga dostosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim. Koszty związane z leczeniem i rehabilitacją przekraczają możliwości finansowe Pana Piotra. Dlatego też w imieniu naszego Podopiecznego zawracamy się z prośbą o pomoc w pokryciu kosztów turnusu rehabilitacyjnego i kosztów dostosowania mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej. Każda wpłata to duży krok do przodu i wielka pomoc w walce z niepełnosprawnością, z którą Pan Piotr musi się zmagać każdego dnia.

Gabriela Wójcik- 00029/2017

Gabrysia urodziła się 14.021.2008 r. Pochodzi z Krakowa. Gabrysia cierpi na zespół Retta. To ciężkie, kompleksowe schorzenie neurologiczne. Występuje głównie
u dziewczynek i kobiet. Objawy zespołu Retta mogą być początkowo niezauważalne, pojawiają się w kilka miesięcy po urodzeniu i stają się bardziej widoczne w drugim roku życia. Osoby cierpiące na zespół Retta są fizycznie głęboko niepełnosprawne i całkowicie uzależnione od pomocy otoczenia przez całe życie. Gabysia jest dzieckiem leżącym, sama nie siedzi, nie mówi. Potrzebuje specjalistycznego sprzętu do funkcjonowania. Jest po ciężkiej operacji kręgosłupa.

Dzięki Państwa wpłatom jesteśmy w stanie zapewniać Gabrysi jak najlepszą rehabilitację oraz specjalistyczny sprzęt. To m.in. specjalny wózek, pionizator, ortezy do pionizacji, siedziska, w których siedzi w domu i w szkole, specjalistyczny materac, dzięki któremu podczas spania nie pogłębiają się przykurcze w jej nogach.
Ponieważ Gabrysia cały czas rośnie, z części tego sprzętu zaczyna wyrastać. Pojawiają się też kolejne sprzęty, których potrzebujemy do tego, by jak najlepiej ją rehabilitować. W imieniu Gabrysi i swoim bardzo dziękujemy za pomoc!

Katarzyna i Mirosław Brudny -00027/2017 AKCJA ZAKOŃCZONA

W dniu 28.05.2017 r. spłonął doszczętnie dom Państwa Katarzyny i Mirosława Brudny w miejscowości Zakocierz, gmina Ślemień, powiat Żywiec. Pożar wybuchł podczas nieobecności właścicieli, którzy wracali od sąsiadów. Z daleka zobaczyli tylko poświatę, a gdy dotarli do domu, dom już płonął. W płonącym domu nadal pozostawał brat Pana Mirosława, którego pożar zaskoczył w czasie snu. Pan Mirosław zdołał wyciągnąć półprzytomnego, poparzonego już brata z domu. Do pożaru przyjechało 11 jednostek Straży Pożarnej, niestety zbyt późno, aby uratować coś z płonącego domu. Drewniany dom spłonął doszczętnie, a rodzina pozostała bez dachu nad głową. Pan Mirosław ma orzeczenie o niepełnosprawności, a Pani Katarzyna poważne problemy zdrowotne. Starają się w miarę możliwości sami uczestniczyć w odbudowie domu, niestety przekracza to ich możliwości finansowe. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zorganizowaniu środków na odbudowę domu dla tej poszkodowanej rodziny. Pamiętajmy o tym, że nieszczęśliwy wypadek może spotkać każdego, a dzieląc się z innymi, sami stajemy się lepszymi ludźmi. Pomóżmy tej dzielnej rodzinie stanąć na nogi i dziękujmy losowi, że omijają nas takie tragedie.

Stowarzyszenie Krzyś "Byś kolorowo żył" Kąty Wrocławskie -00028/2017

Stowarzyszenie Krzyś powstało w celu wyrównania szans dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, w zakresie nauki i rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego. Pamiętajmy o tym, że dziecko nie ma wpływu na to w jakiej rodzinie dorasta, ale dzięki wsparciu fachowców, może wyrównać swoje szanse na lepszy start życiowy. Na terenie gminy mieszka wiele dzieci, którym potrzebna jast pomoc. Wśród nich są również dzieci z Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. W chwili obecnej zwracamy się w imieniu Stowarzyszenia Krzyś o wsparcie finansowe na cele dydaktyczno-oświatowe, lecznicze oraz kulturalno-turystyczne dla Podopiecznych Stowarzyszenia. Jest to możliwe tylko dzięki Państwa pomocy i zrozumieniu tej trudnej sytuacji. Pomóżmy tym dzieciom uwierzyć w siebie i kroczyć przez życie z podniesioną głową.

Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa w Warszawie 00023/2017

Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa w Warszawie przy ul. Pileckiego 105 to miejsce, gdzie na pomoc i opiekę mogą liczyć dzieci i osoby starsze chore, leczone onkologicznie, potrzebujące stałej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, jak również opieki psychologa. Nagłe zdiagnozowanie choroby onkologicznej to dla każdego ogromny cios i załamanie psychiczne, dlatego ważne jest, aby były takie miejsca, gdzie przeszkolony personel pomoże stawić czoło tej okrutnej chorobie. Hospicjum, to właśnie odpowiednie miejsce dla osób cierpiących, a jednocześnie walczących o godne życie. Rodzinna atmosfera i fachowa pomoc, zarówno duchowa, jak i materialna, pomogą żyć tym chorym osobom w warunkach takich jak w domu. Na chwilę obecną brakuje środków na podstawowe produkty żywnościowe i sanitarne. Pomóżmy tym najbardziej potrzebującym i bądźmy wdzięczni losowi, że oszczędził nam takich trosk.

Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy apart do drenażu limfatycznego, specjalne materace i kołdy dla Podopiecznych Hospicjum, środki opatrunkowe i sanitarne.

Agata i Jacek Blacha 00022/2017 - AKCJA ZAKOŃCZONA

Pani Agata i Jacek Blacha w wyniku pożaru stracili dorobek całego życia. Doszczętnie spłonął cały dom. Pozostali wraz z dwójką dzieci 6 i 16 lat, oraz 69- letnią mamą bez dachu nad głową. Pożar wybuchł o 23.00 w nocy i zaskoczył rodzinę w czasie snu, wszyscy zdąrzyli szczęśliwie uciec. W ogromnym zamieszaniu nikt nie zauważył, iż 6-letnia córeczka wbiegła do płonącego domu, aby uratować ukochaną lalkę. Udało się dziewczynkę wyprowadzić z pożaru. Jednak dom spłonął doszczętnie. Cała 5-osobowa rodzina mieszka obecnie w budynku gospodarczym i próbuje zdobyć środki na budowę domu. Pracuje tylko Pani Agata, mąż własnymi rękami buduje nowy dom. Niewielkie dochody pozwalają jedynie na podstawowe bieżące wydatki. Ta ogromna tragedia, która spotkała tą rodzinę, niestety może spotkać każdego z nas. Zwracamy się z prośbą o pomoc w zebraniu środków na budowę nowego domu słowami Pani Agaty "każde wsparcie będzie dla nas absolutnym ratunkiem, każdy gest, każda złotówka, każda pomoc otrzymana od Państwa jest dla nas bardzo ważna."

Pomóżmy tej dzielnej rodzinie stanąć na nogi i dziękujmy losowi, że omijają nas takie tragedie.

Łukasz Tychy AKCJA ZAKOŃCZONA
Łukasz mieszka w Tychach. Urodził się w 1985 roku. Jest bardzo optymistycznie nastawiony do życia, pomimo ciężkiej choroby, z którą musi się zamagać. Od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu 1 tj. Werdniga Hoffmana. Jest to choroba genetyczna, która odbija się przede wszystkim na układzie kostnym i skutkuje skrzywieniem kręgosłupa. Łukasz nie może funkcjonować samodzielnie.  Wymaga stałej opieki i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Choroba nie przeszkodziła jednak temu ambitnemu człowiekowi w nauce, ukończył studia na Politechnice Śląskiej i nadal chce się rozwijać. Łukasz przeszedł już skomplikowaną operację wszczepienia implantów do kręgosłupa, aby skorygować skrzywienie. Teraz kluczowym elementem leczenia jest fizykoterapia, która pozwala uniknąć bolesnych przykurczy oraz nie dopuszcza do pogłębienia się skrzywienia kręgosłupa. Obecnie Łukasz zmaga się dodatkowo z szczękościskiem, który powoduje u niego problemy z wymową oraz z normalnym spożywaniem posiłków. Zwracamy się do Państwa z apelem o pomoc dla tego młodego człowieka. Dzięki Państwa dotychczasowej pomocy udało się zakupić dla Łukasza nowy wózek elektryczny, który znacznie ułatwia choremu poruszanie się, sprzęt rehabilitacyjny oraz podnośnik. Obecnie zbieramy fundusze na jego rehabilitację oraz zabieg wyleczenia szczękościsku i rekonstrukcji szczęki.
 
Zuzanna Kunowska 00010/2017

Zuzia Kunowska urodziła się w 2003 roku, mieszka w Sosnowcu, gdzie uczęszcza do Szkoły Specjalnej. Dziewczynka od urodzenia choruje na przepuklinę oponowo-rdzeniową i wodogłowie, porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Zuzia przeszła szereg operacji, w tym wszczepienie zastawki w głowie, której rolą jest odprowadzanie gromadzonych się płynów. Dziewczynka wymaga stałej opieki pielęgniarskiej, gdyż zabieg ten powtarza się co 2-3 godziny. Po operacji biodra, w okolicy kręgosłupa i biodra pojawiły się bardzo duże odleżyny, które wymagają na stałe specjalistycznych maści i opatrunków. Ratunkiem dla tej chorej dziewczynki są zabiegi rehabilitacyjne i pomoc fizykoterapeutów. Leczenie przekracza możliwości finansowe rodziców, dlatego gorąca prośba do wszystkich Państwa o wpłaty na rzecz Zuzi. Państwa darowizny ułatwią Zuzannie codzienne funkcjonowanie i ulżą w bólu, a na twarzy dziewczynki wywołają uśmiech.

Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny, potrzebne leki dla Zuzanny wraz z środkami opatrunkowymi i higienicznymi.

Jacek Szymański 000012/2017

Jacek Szymański ur. w 1968 roku, mieszka w miejscowości Pyzdry w województwie wielkopolskim. Choruje na bardzo rzadką chorobę - ziarniniakowatość Wegenera. Choroba ta powoduje martwicze zmiany w naczyniach krwionośnych. Jej skutkiem jest niewydolność nerek i trzustki oraz niepełnosprawność ruchowa. Pan Jacek porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Jest jednak  osobą pełną optymizmu i wiary w poprawę zdrowia. Zbyt późno podjęte leczenie może stanowić zagrożenie dla życia chorego.

Dlatego też, Pan Jacek zwraca się do wszystkich z prośbą o pomoc w sfinansowaniu podjazdu dla inwalidy oraz dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Przede wszystkim jednak brakuje środków na leczenie i specjalistyczną rehabilitację. Pomóżmy temu młodemu mężczyźnie w walce z tą podstępną chorobą, a na pewno darowana dobroć wróci do nas wielokrotnie.

Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy Panu Jackowi potrzebne leki oraz opłaciliśmy specjalistyczne konsultacje lekarskie.

Rafał Maciejasz 000014/2017

Rafałek to chłopiec z Zakrzowca, w powiecie wielickim, urodzony w 2011 roku. Jest dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z rozpoznaniem małogłowia, encefalopatii, refluksu żołądkowo - jelitowego, opóźnienia psychoruchowego oraz epilepsji. Rafał jest dzieckiem leżącym. Podczas zajęć siedzi oparty o terapeutę na ziemi lub na wałku rehabilitacyjnym. Potrafi samodzielnie przewrócić się z pleców na bok lub na brzuch. Leżąc na brzuchu unosi głowę do góry i obraca w kierunku źródła dźwięku. Pomimo wielu przeciwności i problemów zdrowotnych Rafałek jest bardzo pogodnym chłopcem. Rehabilitacja, lekarstwa oraz specjalistyczna żywność są bardzo kosztowne.

Dzięki Państwa pomocy Fundacja pokrywa na bieżąco koszty rehabilitacji oraz finansuje zakup leków i suplementów diety dla Rafałka. Fundacja pokryła również koszty zakupu ortezy AFO dla chłopca.

Rafałek jest wyjątkowym chłopcem, dołóżmy wszelkich starań, aby jego przyszłość rysowała się w jasnych barwach, a ciężka praca w czasie rehabilitacji wpływała pozytywnie na jego rozwój.

Stowarzyszenie Dobroczynne "Betlejem" DOM ŁAZARZA 00018/2017

Stowarzyszenie Dobroczynne "Betlejem" DOM ŁAZARZA w Krakowie to miejsce, gdzie na pomoc i opiekę mogą liczyć osoby pokrzywdzone przez los. Pamiętajmy, że nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak potoczy się jego życie. Wystarczy jedna tragedia w życiu i tracimy grunt pod nogami. Nie każdy ma na tyle silną psychikę, aby samemu się podnieść. Dlatego bardzo ważne jest, aby były takie miejsca, gdzie przeszkolony personel pomoże osobom zagubionym odnaleźć sens życia. Stowarzyszenie "Betlejem" prowadzone przez małżeństwo Ilony i Jerzego Koniecznych, to właśnie odpowiednie miejsce dla osób zagubionych. Rodzinna atmosfera i fachowa pomoc, zarówno duchowa, jak i materialna pomogła już wielu osobom rozpocząć nowe życie. Organizacja takiego wsparcia wymaga dużych nakładów finansowych i jest możliwa tylko dzięki ofiarności osób, które mają sie czym podzielić. Pomóżmy wspólnie tym najbardziej potrzebującym i bądźmy wdzięczni losowi, że oszczędził nam takich trosk. Każda wpłata to przysłowiowa "kromka chleba" dla głodnego.

Filip Maliszewski 000017/2017

Filip Maliszewski ur. 11.07.1998 r. Filip to chłopak, którego los od urodzenia mocno doświadczył. Cierpi na Porażenie Dziecięce, jest rehabilitowany od 3 miesiąca życia. Według prognoz lekarzy chłopiec miał nie mówić i nie chodzić. Filip to bardzo ambitny chłopak, ukończył Technikum i obecnie jest studentem na kierunku „Rachunkowość, Finanse i Zarządzanie”.

Fundacja postawiła sobie za cel zorganizowanie środków na rehabilitację Filipa. Jest to możliwe tylko dzięki Państwa pomocy i zrozumieniu tej trudnej sytuacji.
Filip będzie wdzięczny za każdą wpłatę, która pomoże mu poprawić sprawność ruchową poprzez ciągłą rehabilitację.

Dzięki pomocy Darczyńców udało się sfinansować Filipowi terapię komórkami macierzystymi oraz zakupić wózek inwalidzki.

Szymonek 00016/2016/S

Szymon urodził się 4 maja 2016 r. jako ważące prawie 5 kg niemowlę. Dopiero w drugim miesiącu życia pojawiły się zaburzenia neurologiczne. Za nim długie pobyty w szpitalach, między innymi w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, wiele badań i wizyt u różnych specjalistów. Najgorszą stroną choroby, z którą boryka się co dnia jest dystonia mięśniowa – mimowolne ruchy mięśni, obustronny głęboki niedosłuch. Wymaga On suplementacji diety, wieloprocesowej, ciągłej i intensywnej rehabilitacji, a także zaopatrzenia w sprzęty ortopedyczne, które są bardzo kosztowne.
Potrzeby rosną wraz z Szymonkiem.
Niedawno przeszedł poważny zabieg – wszczepienie implantu ślimakowego, czyli dostał ogromną możliwość słyszenia. Przed nim długoletnia droga rehabilitacji słuchu, ale wierzymy, że wykorzysta tą szansę w 100%!!! Dzięki intensywnej rehabilitacji Szymek siedzi samodzielnie. Szymon jest bardzo pogodnym i uśmiechniętym dzieckiem.

Dzięki Państwa pomocy Fundacja sfinansowała pobyt Szymusia w Sanatorium Uzdrowiskowym „WITAL”. Podczas pobytu w Sanatorium Szymek  mógł korzystać z zabiegów które  zmniejszają zaburzenia neurologiczne. Dzięki Państwa pomocy udało się zakupić wózek aktywny oraz laptop dotykowy wraz z oprogramowaniem, który będzie służył Szymkowi do nauki. Wpłaty Darczyńców pokryły też kolejny turnus rehabilitacyjny w Michałowie w terminie. Ponadto zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny oraz opłaciliśmy zajęcia rehabilitacyjne i logopedyczne.

W chwili obecnej zbieramy środki na ciągłą rehabilitację oraz wizyty w prywatnych przychodniach specjalistycznych..

Wszyscy wierzymy, że pomoc przekazana dla Szymonka zapewni mu start do normalnego życia i pomoże z podniesioną głową kroczyć do przodu, i że nadejdzie moment, w którym chłopiec będzie mógł bawić się z rówieśnikami.

Serdecznie dziękujemy i liczymy, że los tego chłopca nie pozostanie Państwu obojętny.

Marcel Danek 000011/2016/S

Marcel Danek urodził się w 1999r. Mieszka w miejscowości Śledziejowice w powiecie wielicki. Urodził się zdrowy. W wieku 2 lat uderzył się główką o grzejnik i nagle wszystkie funkcje życiowe w nim zamarły. Doszło do niedotlenienia mózgu. Marcel nie mówi, nie chodzi, ale wszystko rozumie i chętnie się uczy, zarówno w szkole, jak i w domu.

Dzięki Państwa pomocy udało się zakupić komunikator wzroku dla Marcela, co pomaga mu w komunikowaniu się z otoczeniem. W lutym 2019 roku Marcelowi przeszczepiono I turę komórek macierzystych. Operacja odbyła się w Bangkoku i przyniosła oczekiwaną poprawę. Na początku 2020 r. Marcel miał ponowny przeszczep komórek, również w Bangkoku. Oba zabiegi przyniosły oczekiwaną poprawę. Każdy najmniejszy gest z Waszej strony to dla Niego szansa na wyjazd na turnus rehabilitacyjny, aby pozbyć się bólu z napiętych mięśni i rozlużnić spastyczne ciało. Marcel zakończył już edukacje szkolną, z braku miejsc w placówkach dziennych przebywa tylko w domu z rodzicami. Jest całkowicie zależny od pomocy drugiej osoby czyli ubieranie, mycie, jedzenie. Czy jest rzecz którą może wykonać sam? Mama odpowiada - NIE. Chociaż Marcel jest już dorosły, zawsze będzie potrzebował: intensywnej rehabilitacji, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, sprzętu oraz lekarstw. Rodzice nie są w stanie sami udźwignąć ogromu kosztów z tym związanych. Prosimy Państwa o pomoc i bardzo dziękujemy za okazaną do tej pory.

Ostatnio udało nam się zakupić napęd elektryczny do wózka inwalidzkiego oraz potrzebne leki i środki higieniczne.

Wioletta Walerzak 00006/2016/S

Wioletta Walerzak urodziła się w 1987 roku, mieszka w Kątach Wrocławskich. Wiola urodziła się jako zdrowe dziecko, w wieku 2 lat po przebytych szczepieniach rodzice zauważyli niepokojące objawy w rozwoju dziecka. Po badaniach stwierdzono autyzm atypowy, co dla całej rodziny było strasznym ciosem. Choroba powoduje otępienie umysłowe, napady agresji, trudności w wymowie i obojętność wobec innych osób. Wioletta jest nadpobudliwa. Bardzo często ma nadmierne łaknienie. Wymaga stałej terapii aparatem stymulującym napięcie mięśni (terapia biofeedback).

Dzięki Państwa pomocy udało się pokryć koszty turnusu rehabilitacyjnego dla Wioletty w Mrzeżynie oraz zakupić okulary korekcyjne, które poprawiły jej komfort życia.

Państwa darowizny umożliwią Wioli dalsze uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych oraz zapewnią specjalistyczną opiekę medyczną. Wioletta będzie wdzięczna za każdą wpłatę, która pomoże w jej leczeniu. Priorytetem jest pokrycie kosztów rehabilitacji oraz wizyt w gabinetach specjalistycznych (logopeda, psycholog, terapeuci).

Jolanta Romańska 00008/2016/O

Jolanta Romańska urodzona w 1963 roku, mieszka w Wieliczce. Od 1996 roku choruje na stwardnienie rozsiane. Od 2004 roku nastąpiło postępujące pogorszenie sprawności fizycznej, nasiliły się dolegliwości bólowe kręgosłupa z promieniowaniem do obu stawów biodrowych. Pani Jolanta przestała chodzić i od tej pory porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Mieszka samotnie i wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Każdego dnia pracownik MOPS-u odwiedza Panią Jolantę i zabezpiecza jej najważniejsze potrzeby dnia codziennego. Chora bezwzględnie potrzebuje ciągłej rehabilitacji i wizyt u lekarzy specjalistów. Pragnieniem Pani Jolanty jest w miarę samodzielne funkcjonowanie, do czego niezbędny jest specjalistyczny sprzęt medyczny. Priorytetem jest przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz zamontowanie podnośnika rehabilitacyjnego. Kolejnym etapem jest zakup wózka inwalidzkiego i dofinansowanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej. Pani Jolanta będzie wdzięczna za każdą pomoc. Jeżeli zechcecie Państwo dokonać darowizny na ten szlachetny cel.

Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy potrzebne Pani Jolancie w walce z chorobą leki.

Słoneczna Paczka 00013/2016/S

AKCJA SŁONECZNA PACZKA
Szanowni Państwo,
Z pewnością zgodzicie się ze stwierdzeniem, że każdy zasługuje na PROMYK SŁOŃCA,
bez względu na to jak potoczy się jego życie. Wiele osób zostało pokrzywdzonych przez
los, poprzez utratę kogoś bliskiego, ciężką chorobę lub tragiczne zdarzenia losowe.
Fundacja Słoneczna Nadzieja z myślą o wszystkich osobach, które straciły wiarę w lepsze
jutro, organizuje Akcję "SŁONECZNA PACZKA".
Chcemy z Państwa pomocą dostarczyć ten PROMYK SŁOŃCA wszystkim potrzebującym.
Zbliżający się okres świąteczny, jest dla każdego z nas również okazją do podzielenia się
tym, co mamy. Ufamy, że nikt nie przejdzie obojętnie obok tego problemu i darując komuś
PROMYK SŁOŃCA rozjaśni również swoje życie.

Fundacja Słoneczna Nadzieja 00000/2016/S

Fundacja Słoneczna Nadzieja wspiera przede wszystkim osoby chore, niepełnosprawne oraz osoby , które w sposób szczególny zostały doświadczone przez los. Współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Rodzinie mającymi pod swoją opieką osoby najbardziej potrzebujące. Bardzo precyzyjnie badamy sytuację rodzinną każdego Podopiecznego. Zarząd Fundacji dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej wykorzystać zgromadzone środki, a pomoc trafiła przede wszystkim do osób, które tej pomocy najbardziej potrzebują. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którym nie jest obojętny los osób pokrzywdzonych przez los. Pamiętajcie Państwo, że nikt nie zasłużył na to, aby działa mu się krzywda, a darowana pomoc wraca do nas wielokrotnie. Obecnie pozyskujemy fundusze na wyposażenie dzieci w plecaki szkolne wraz z wyprawką. Ufamy, że nikt nie przejdzie obojętnie obok tego problemu i darując komuś PROMYK SŁOŃCA, rozjaśni również swoje życie.

Michał Dobosz 00009/2016/O

Michał Dobosz to urodzony w 2010 roku chłopiec, który mieszka w Lalikach, w powiecie żywieckim. Po ukończeniu 4 miesiąca życia zaczął miewać ataki padaczkowe i od tego czasu jego stan zaczął się radykalnie pogarszać. Michał cierpi na padaczkę lekooporna, ma problemy w poruszaniu się , z postępującym przykurczem mięśni dlatego ważna jest w jego życiu codzienna  rehabilitacja. Bardzo często przebywa w szpitalu bo ataki się nasilają. Ataki epilepsji nasilają się coraz bardziej, a Michałek ma problemy z poruszaniem się oraz wymową. Jest opóźniony w rozwoju umysłowym. Wymaga stałej opieki neurologicznej, psychologicznej, logopedycznej oraz ciągłej rehabilitacji. W chwili obecnej mama sama sprawuje opiekę nad synem ponieważ tata Michała zmarł.

Dzięki Panstwa pomocy zakupiliśmy dla Michała laptop wraz z oprogramowaniem, który służy chłopcu do nauki. Dostosowaliśmy również pokój chłopca dla osoby niepełnosprawnej. Zakupiliśmy potrzebne leki.

               
Zuzia i Adaś Matuła 00007/2016/O

Zuzia i Adaś Matuła mieszkają w Dąbrowie Górniczej. Dzieci urodziły się w 2012 roku, w 29-tygodniu ciąży jako wcześniaki. Chorują na Mózgowe Porażenie Dziecięce. Zuzia przyszła wcześniej na świat i w konsekwencji tego jest bardziej poszkodowana. Cierpi na wiele wad i chorób współistniejących, w tym upośledzenie umysłowe w lekkim stopniu, padaczkę oraz zeza i wadę wzroku. Pomimo tego, że nie chodzi, jest bardzo radosna, chętna do nauki i zabawy oraz ciekawa wszystkiego co ją otacza.

Dzięki pomocy Darczyńców udało się sfinansować operację dziewczynki na rdzeniu kręgowym, pokryć koszty leczenia i rehabilitacji. Zuzia przeszła leczenie komórkami macierzystymi.  Adaś natomiast wyjechał na obóz letni.

Dla bliżniaków i ich rodziców każdy dzień to ciężka walka o lepszą przyszłość i jak największe zniwelowanie skutków choroby. Pomóżmy im w tej cięzkiej walce i wspomóżmy darowizną dalszą rehabilitację dzieci. Leczenie Zuzi komórkami macierzystymi zostało zakończone.

Środki, które zbieramy zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów rehabilitacji i wizyt w gabinetach specjalistycznych.

Joanna Wiśniewska-Salej AKCJA ZAKOŃCZONA

W dniu 17.08.2019 r. odeszła od nas na zawsze Joasia. Ta dzielna, młoda kobieta przez wiele lat zmagała się z ciężką chorobą. Pomimo tego na jej twarzy często gościł uśmiech. Taką Cię Joasiu zapamiętamy.

 

Joasia cierpi na zespół Dandy-Walkera (torbiel mózgu). Jej choroba to walka o życie bez bólu, którą toczy każdego dnia. Razem z Joasią walczą służby medyczne, pełni zrozumienia lekarze, rodzina i przyjaciele.

Joasia z nadzieją spogląda w przyszłość. Dalecy i bliscy Przyjaciele wspierają ją w przekonaniu, że nie może się poddać. Obecnie Asia ma 34 lata i od 16-go roku życia walczy o życie. Zespół Dandy-Walkera t.j. torbiel mózgu, wodogłowie powstało w wyniku torbieli i nie tylko. 14 operacji głowy z powodu dysfunkcji zastawki doprowadziły do wielu powikłań.

To bardzo trudne prosić o pomoc, ale lata które minęły i trwają może jej dumę gdzieś pokonały. 

Czy można ukoić ból dobrocią?

Asia bez wyjątku wszystkim dziękuje za podzielenie się z nią dobrocią, której tak bardzo potrzebuje. Życie tej młodej kobiety może być lepsze, ale do tego potrzebne są leki, których nie refunduje nasze państwo, a także rehabilitacja, aby mogła odstawić wózek inwalidzki. 

Pomóżmy tej dzielnej i młodek kobiecie!

Ona potrzebuje Waszej pomocy i wierzy, bo głód życia to wielka siła. Każda Państwa wpłata to nadzieja na życie Joasi.

Piotr Kowalski AKCJA ZAKOŃCZONA

W wieku dwóch lat Piotruś uległ wypadkowi komunikacyjnemu z ciężkim urazem głowy hospitalizowany w oddziale intensywnej terapii we Wrocławiu. Przez pół roku był w śpiączce gdzie implantowano układ zastawkowy komorowo-przedsionkowy. Cierpi na całkowity niedowład kończyn. Piotr jest pogodnym chłopcem, który nie mówi, nie płacze, natomiast lubi dużo jeść, oglądać reklamy i bajki. Ręce ma podkurczone ale na prośbę podaje prawą dłoń i uśmiecha się. Dzięki Państwa pomocy w ostatnim roku Fundacja zaopatrywała Piotrusia w materiały medyczne i opatrunkowe, które znacznie wpłynęły na komfort życia tego chorego chłopca. Dodatkowo rodzina Piotra otrzymała pomoc w opłaceniu bieżących opłat i kosztów leczenia Piotrusia.

Piotruś Sajdak 00004/2016/O

Piotr urodził się w 1997 roku, mieszka w Sułkowie. Od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce, stan ciężki, leżący okresowo porusza się na czworakach lub pełza na pośladkach, nie mówi, nie słyszy, wzrok bardzo slaby, zaniki mięśniowe, kończyny górne i dolne spastyczne, niedorozwój umysłowy głęboki, bez kontaktu logicznego z otoczeniem, kontakt emocjonalny zachowany, skłonności do gniewu, napadów autoagresji.

Dzięki Państwa pomocy Piotr może systematycznie uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych. Udało nam się też sfinansować koszty aparatu stomatologicznego oraz dostosowania łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Konrad Krzemiński AKCJA ZAKOŃCZONA

Od 2015 roku choruje na Zespół Budda-Chiari - nocna napadowa hemoglobinuria. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań okazało się, że wątroba Konrada została zupełnie wyniszczona przez Zespół Budda Chiari, czyli tzw zakrzepica żył wątrobowych. Po miesiącu od przeprowadzenia przeszczepu doszło ponownie do nawrotu zakrzepicy żył wątrobowych oraz zakrzepicy żyły wrotnej i żyły biodrowej. Ze względu na poglębiająca się niedokrwistość hemolityczną, narastającą małopłytkowość zdecydowano o leczeniu ratunkowym lekiem o nazwie eculizunab. Jest to lek ratujący życie człowieka. Niestety lek jest bardzo drogi lecz nierefundowany. Dlatego też gorąca prośba. Pomóżmy temu 20 letniemu chłopcu, aby cieszył się życiem, by mógł w miarę dobrze funkcjonować.

Emilia Majkowska 00005/2016/S

Emilia w 2013 roku uległa niefortunnemu wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia kręgosłupa na wielu poziomach. Od tego czasu Emilia przeszła wiele operacji kręgosłupa odcinka LS oraz odcinka piersiowego, który został złamany. Z powodu uszkodzeń korzeni nerwowych częściowo nastąpiła utrata czucia w nogach, co wywołuje ciężkie stany bólowe. Ta dzielna kobieta robi wszystko, aby poruszać się na własnych nogach. Pobyt w kilku ośrodkach rehabilitacyjnych oraz prywatna rehabilitacja umożliwiają jej samodzielne poruszanie się.

Obecnie Emilia oczekuje na kolejną operację wszczepienia przeciwbólowego neurostymulatora oraz wielopoziomową operację kręgosłupa odcinka szyjnego.  Pomóżmy tej dzielnej kobiecie w trudnej sytuacji życiowej i sprawmy, aby mogła kroczyć przez życie na własnych nogach.

Dzięki Państwa pomocy udało się nam sfinansować Emilce wyjazd na turnus rehabilitacyjny, pokryć koszty zakupu potrzebnych leków oraz okularów korekcyjnych.

Czytaj turnus rehabilitacyjny w Zabajce sierpień 2024
Czytaj jena noga już zoperowana....
Czytaj Zbieramy na refundację zakupionego skutera
Czytaj Zbieramy na....
Czytaj do czerwca
Czytaj Przygotowujemy sie do operacji
Czytaj Pomoc
 
Apel o pomoc dla Laury Kerlin nr.podopiecznego 00050/2018
Czytaj Z wielkim żalem żegnamy naszego Podopiecznego Łukasza
Czytaj Maks przebył operację dzięki Państwa wsparciu
Czytaj Łukasz otrzymał nowe akumulatory do wózka oraz podnośnik łazienkowy dzięki Państwa pomocy.
Czytaj Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy Frankowi pionizator oraz specjaslny fotelik samochodowy.
Czytaj Szymon otrzymał dzięki Państwu ortezy wraz z obuwiem do nich.
Czytaj Dzięki Państwa pomocy udało się zakupić wózek aktywny oraz laptop dotykowy wraz z oprogramowaniem dla Szymusia.
Czytaj Elwira dzięki Państwu pomocy korzystała z zabiegów podczas turnusu usprawniająco-rekreacyjnego.
Czytaj Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc w zakupie wózka ortopedycznego oraz gorsetu ortopedycznego dla Laury.
Czytaj Udało się zakupić komunikator wzroku dla Elwiry.
Czytaj Dzięki Państwu zakupiliśmy dostawkę do rowerka Zuzi.
Czytaj Szymon rehabilituje się dzięki państwa pomocy
 
Świąteczne paczki dla PCPR w Oświęcimiu
Czytaj W dniu 17.08.2019 odeszła od nas na zawsze Joanna Wiśniewska-Salej
Czytaj Z przykrością zawiadamiamy, iż po ciężkiej walce z choroba w dniu 21.03.2018 r. zmarł Podopieczny Fundacji Konrad Krzemiński
Czytaj Marzenie Łukasza o nowym wózku spełniło się w grudniu 2017
Czytaj Nowy wózek dla Gabrysi
Czytaj Zakup roweru eliptycznego dla Konrada Krzemińskiego
Czytaj Dnia 09.01.2018 r. po ciężkiej chorobie odszedł do Pana Podopieczny Fundacji Piotruś Kowalski
Czytaj Filip osiąga coraz lepsze efekty po rehabilitacji
Czytaj Rozpoczyna się nowy rok szkolny....
Czytaj Dzień Dziecka 2017
Czytaj Wielkanoc 2017 to cudowny czas na obdarowanie dzieci
Czytaj Dzieci z PCPR-u w Oświęcimiu ubrane w ciepłe kurtki na ferie zimowe 2017
Czytaj Zuzia i Adaś już ponad rok są pod opieką Fundacji Słoneczna Nadzieja
Czytaj Od czerwca 2017 rusza akcja ulotek na rzecz Zuzi i Adasia Matuła z Dąbrowy-Górniczej
Czytaj Nowo zakupiony rower pomaga Konradowi odzyskać formę po przeszczepie....
Czytaj Słoneczna Paczka dla Dzieciaków z Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimu
Czytaj Joasia po operacji na nowej hulajnodze
Czytaj Piotruś Sajdak dostał podnośnik, który bardzo ułatwił mu codzienne funkcjonowanie
Czytaj Dołączyła do nas Wioletta Walerzak
 
Od 1 grudnia 2016 rusza akcja SŁONECZNA PACZKA
Czytaj Dołączył do nas Michał Dobosz
Czytaj Dołączyła do nas Emilia Majkowska