Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 22.09.2018 r. rusza akcja zbiórek publicznych zarejestrowana na stronie: www.gov.pl pod numerem 2018/3883/OR Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa Środki pozyskane ze zbiórki publicznej zostaną przekazane dla Podopiecznych Fundacji Słoneczna Nadzieja z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację. Nie zapomnieliśmy również o potrzebach pokrzywdzonych i porzuconych zwierząt, dla których część środków przeznaczymy na leczenie i dożywianie.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie 00064/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie apeluje o pomoc w zorganizowaniu wsparcia finansowego celem doposażenia Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Powyższa prośba jest umotywowana koniecznością prowadzenia intensywnych prac związanych z aktualnym stanem epidemicznym wywołanym pandemią koronawirusa.

W chwili obecnej szczególnie istotną potrzebą jest zakup kurtyn izolacyjnych oraz komór dezynfekcyjnych, które w znacznym stopniu podniosą poziom bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego przebywającego na Oddziale.

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie znajduje się w budynku przy ul. PCK i dysponuje 24 łóżkami. Są tam przyjmowani pacjenci, u których testy potwierdziły obecność COVID-19.

Nasza placówka prowadzi szereg działań zmierzających do zminimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W tym celu wprowadziliśmy odpowiednie procedury polegające m.in. na konieczności stosowania środków ochronnych oraz dostosowaliśmy szpitalną infrastrukturę do bieżącej sytuacji. Przykładowo, w głównej siedzibie Szpitala przy ul. Bialskiej utworzyliśmy osobne wejście dla osób z podejrzeniem zakażenia, aby nie pojawiały się one bezpośrednio na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Z góry dziękujemy za wszelką okazaną nam pomoc. Każda wpłata na rzecz walki z koronawirusem jest dla nas niezwykle cenna i użyteczna.

Daniel Mateja 00063/2020

Daniel Mateja zamieszkały w Gliwicach urodził się 29 października 2009 r. jako wcześniak w 32 tygodniu ciąży bliźniaczej. Podczas porodu doszło do wylewu krwi do mózgu. W wyniku komplikacji przy porodzie chłopiec ma nieprawidłowo rozłożone napięcie mięśniowe tzn. wzmożone napięcie rąk i nóg oraz osłabione napięcie mięśni brzucha, pleców i szyi, co uniemożliwia Danielowi utrzymanie równowagi podczas chodzenia i siedzenia. Mama samotnie wychowuje syna i nie jest w stanie opłacić wszystkich zleconych rehabilitacji oraz zajęć jakich syn wymaga. Każda Państwa wpłata pozwoli na systematyczną rehabilitację chłopca. Dotychczasowa ciężka rehabilitacja daje efekty, ale zaporą jest brak funduszy. Pomimo wielu problemów zdrowotnych Daniel jest wesołym i rezolutnym chłopcem. Pomóżmy wspólnie chłopcu korzystać z opieki fizjoterapeuty, psychiatry i terapeuty integracji sensorycznej. Daniel potrzebuje również specjalnych butów ortopedycznych, aby mógł w miarę normalnie funkcjonować. Każda wpłata to olbrzymi krok do przodu dla tego młodego chłopca. Dzięki Państwa pomocy Daniel będzie mógł z podniesioną głową kroczyć przez życie.

Michał Sieńczak 00062/2020

Michał  urodził się 14 września 2002 r. jako siedmiomiesięczny wcześniak z głębokim czterokończynowym porażeniem mózgowym. Po dwóch i  pół miesiącach zdiagnozowano u chłopca retinopatię wcześniaczą stopnia IVB, póżniej niedosłuch. W połowie grudnia została przeprowadzona operacja oczu w wyniku czego udało się przykleić część siatkówki / około 30% powierzchni w lewym oczku i 80% w prawym . Dzięki tej operacji Michałek odzyskał cxzęściowo widzenie. Ze względu na głębokie porażenie mózgowe Michałka / zdiagnozowane uszkodzenie części móżdżku, ośrodka ruchu i mowy/ nie potrafi samodzielnie chodzić, porusza się na wózku inwalidzkim. Ze względu na na bardzo mocne przykurcze mięśniowe wymaga wzmożonej rehabilitacji, ciągłych ćwiczeń i opieki specjalistów. Michał od 11 roku życia zaczął wymawiać pojedyńcze słowa, na dzień dzisiejszy dzięki intensywnej fizjoterapii i ćwiczeniom z logopedami można się z nim porozumieć, wymawia wyrazy, część zdań. Chłopiec jest całkowicie uzależniony od opieki rodziców oraz osób trzecich, nie potrafi samodzielnie załatwić potrzeb fizjologicznych, nie potrafi poruszać się bez wózka. Na dzień dzisiejszy w lewym oku stracił zupełnie widzenie. Z uwagi na na szybszy wzrost i nasilone przykurcze wymaga codziennej specjalistycznej rehabilitacji ruchowej, logopedycznej i sensorycznej. Fundacja postawiła sobie za cel zorganizowanie środków na systematyczną rehabilitację ruchową oraz logopedyczną. Jest to możliwe tylko dzięki Państwa pomocy. Rodzice  Michałą  będą bardzo wdzięczni za każdą wpłatę, która pomoże w codziennej rehabilitacji ich syna i umożliwi mu w miarę normalnie żyć.

Bartłomiej Koszczyc - 00060/2019

Bartoszek urodził się w 2017 roku. W 30 tygodniu ciąży, co skutkuje zaburzeniami neurorozwojowymi. Od urodzenia pozostaje pod kontrolą wielospecjalistycznej opieki medycznej. Dziecko leczone w Centrum Pediatrii w Sosnowcu i w Światowym Centrum Słuchu w Nadarzynie. Z powodu głębokiego niedosłuchu czeka na decyzję o zakwalifikowaniu do wszczepienia implantu ślimakowego. Opóżniony rozwój psychorouchowy wymaga intensywnej rehabilitacji, a te koszty są poza możliwościami rodziny. Zwracamy się do Państwa o pomoc w zgromadzeniu środków finansowych na pokrycie kosztów tych zabiegów.

Szymon Świergolik - 00059/2019

Szymoń Świergolik urodził się w 2018 roku w Mysłowicach jako zdrowe dziecko z 9 pkt w skali Apgar z wagą 3800 kg. W 9 godzinie życia przewieziono dziecko do Zabrza na Oddział Intensywnej Terapii z podejrzeniem niedrożności przewodu pokarmowego. Szczegółowe badania wykazały zespół wad wrodzonych. W II dobie życia Szymonek poddany został pierwszej operacji, która zakończyła się pomyślnie. Szymon to mały wojownik, walczy dzielnie i nie poddaje się przeciwnościom losu. Jego obecny stan zdrowia wymaga bardzo intensywnej, wielopoziomowej rehabilitacji, a to są koszty przekraczające możliwości rodziców. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc - wspólnymi siłami zapewnijmy Szymonkowi odpowiednią terapię, która umożliwi mu prawidłowy rozwój psychoruchowy.

Elwira Bareła - 00058/2019

Elwira Bareła urodziła się w 2004 roku. Mieszka w Kłomnicach k/Częstochowy. Urodziła się jako zdrowe dziecko z 10 pkt w skali Apgar. Dziewczynka rozwijała się prawidłowo do około 1,5 roku życia. Później wystąpiły jednak niepokojące objawy i rodzice usłyszeli straszny wyrok - dziecko choruje na Zespół Retta. Choroba ta powoduje spustoszenie neurologiczne w organizmie. Elwira wymaga 24-godzinnej opieki, ale przede wszystkim intensywnej rehabilitacji. Jedną z form terapii jest komunikacja za pomocą wzroku, umożliwia to nowoczesny aparat tzw. komunikator wzroku. Koszt tego urządzenia przekracza możliwości finansowe rodziców. Dlatego też zwracamy się do Państwa - Szanowni Darczyńcy, pomóżmy wspólnie Elwirce w kontakcie z otoczeniem i sprawmy, aby życie było dla niej łatwiejsze.

Patrycja Grajcar - 00057/2019

Patrycja Grajcar urodziła się w 2003 roku. Mieszka w Częstochowie. Urodziła się w 32 tygodniu ciąży. Tak wczesny poród spowodował czterokończynowe porażenie mózgowe i ogromne komplikacje zdrowotne. Dziewczynka wymaga ciągłej rehabilitacji i leczenia specjalistycznego. Samotnie wychowująca ją matka nie jest w stanie ponieść kosztów leczenia, rehabilitacji i dowożenia córki dwa razy w tygodniu do Centrum Rehabilitacji STATEA w Katowicach, gdzie dziewczynka korzysta ze specjalistycznej, nowoczesnej aparatury tj. urządzenia PRODROBOT. Pozostałe dni rehabilitowana jest w Częstochowie. Patrycja zwraca się do Państwa z wielką prośbą o pomoc w poprawie jej sprawności ruchowej i uzyskaniu jak największej samodzielności.

Wiktoria Tydniarska - 00056/2019

Wiktoria Tydniarska urodziła się w 2009 roku. Mieszka w Imielinie. Urodziła się z małogłowiem tj. ubytkiem ciała modzelowatego. Wiąże się to z opóźnieniem psychoruchowym. Wiktoria nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, porusza się na wózku inwalidzkim, potrzebuje stałej rehabilitacji i środków ortopedycznych tj. specjalnych ortez. Dziewczynka korzysta z nowoczesnej metody rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji "STATERA" w Katowicach. Urządzenie nazywa się PRODROBOT. Metoda ta przynosi ulgę w cierpieniu i poprawia stan zdrowia dziewczynki, wymaga jednak systematyczności. Są to koszty przekraczające możliwości rodziców, dlatego prosimy Państwa o pomoc w zapewnieniu systematyczności i konsekwencji leczenia tą metodą. Państwa Darowizny ułatwią codzienne funkcjonowanie i będą ulgą w bólu, a na twarzy dziewczynki wywołają uśmiech, który będzie wspaniałym podziękowaniem za okazane serce.

Przedszkole Integracyjne dla Dzieci z Autyzmem "Dalej Razem" -00055/2019

Pomóż uratować przed zamknięciem Przedszkole Integracyjne "Dalej Razem" w Żaganiu, do którego uczęszczają dzieci z autyzmem. Placówka nie ma pieniędzy na dalsze funkcjonowanie, ponieważ nie otrzymała dotacji oświatowej. Zrozpaczeni rodzice szukają wszędzie pomocy finansowej, by przedszkole mogło istnieć i zapewniać fachową pomoc ich pociechom. Każdy z nas może się przyczynić do uśmiechu na twarzyczkach tych chorych dzieci i ich lepszego funkcjonowania. Obecnie organizujemy środki na podstawowe potrzeby ( żywność, środki czystości i fachowe zajęcia edukacyjne.)

 

Julita Majkowska- 00054/2018

Julita Majkowska to mieszkanka Dąbrowy Górniczej w woj. śląskim. Urodziła się w 2010 roku z zamartwicą. Jest to ciężka niewydolność krążeniowo-oddechowa. Stan ten doprowadził do znacznych uszkodzeń neurologicznych. Dziewczynka cierpi na padaczkę, hipotomię mięśniową, całościowe zaburzenia rozwojowe oraz afazję, czyli trudności w mówieniu. Dzięki bardzo intensywnej rehabilitacji ruchowej, sensorycznej, neurologicznej oraz turnusom rehabilitacyjnym Julitka robi powolne postępy. Wymaga stałej, kosztownej rehabilitacji i opieki specjalistów. Aktualnie jest uczennicą pierwszej klasy w szkole specjalnej. Bardzo chciałaby się nauczyć sama czytać, w tej chwili jest to nieosiągalne, ale wierzymy, że ciągła praca z z neurologopedą sprawi, że Julita nauczy się mówić i czytać. Aby zwiększyć wydajność pracy Julitce potrzebna jest słuchawka typu Forbrain oraz turnus logopedyczny. Miesięczny koszt wszystkich niezbędnych terapii znacznie przekracza możliwości finansowe mamy Julity, która sama wychowuje córkę. Dzięki pomocy Darczyńców udało się sfinansować trzy miesiące zajęć dziewczynki. Serdecznie dziękujemy i zwracamy się z prośbą o dalszą pomoc, gdyż przed tą małą dziewczynką jest naprawdę jeszcze długa droga do pokonania.

Franciszek Ledwoń - 00053/2018

Franciszek Ledwoń przyszedł na świat w 2013 roku w Wodzisławiu Śląskim. Stwierdzono u niego wrodzoną wadę mózgowia i oczopląs. Choroba ta w znacznym stopniu przyczyniła się do zaburzenia prawidłowego rozwoju dziecka. Franuś nie siedzi, nie mówi i nie utrzymuje nic w rączkach. Wymaga całodobowej opieki oraz codziennej intensywnej rehabilitacji. Każde zajęcia to ciężka praca, okupiona płaczem dziecka. Miesięczny koszt terapii przekracza możliwości finansowe rodziców. Dodatkowo konieczny jest zakup pionizatora przedniego, który pomoże Frankowi utrzymać prawidłową postawę podczas pionizacji oraz specjalnego fotelika samochodowego, niezbędnego do bezpiecznmego transportu na zajęcia rehabilitacyjne i wizyty u specjalistów. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zakupie pionizatora i fotelika dla Franusia oraz pomoc w pokryciu kosztów rehabilitacji. Postarajmy się wspólnymi siłami przyczynić do poprawy jakości życia u tego małego chłopca.

Staś Kluk - 00049/2018

Stanisław Kluk to mieszkaniec Sosnowca. Chłopiec urodził się w 2008 roku. Przyszedł na świat z Autyzmem. Choroba ta spowodowała znaczne zaburzenia emocjonalne i psychoruchowe. Staś ma ogromną potrzebę ruchu. Cierpi na nadwrażliwość na dotyk i dźwięk. Wykazuje zachowania autoagresywne. Uderza głową o różne powierzchnie. Chłopczyk znajduje się pod stałą opieką wielu specjalistów. Wymaga stałego uczestnictwa w zajęciach wspomagających SI i turnusach rehabilitacyjnych. Możliwe jest to dzięki odpowiednim środkom finansowym. Zwracamy się do Państwa  z prośbą o pomoc temu chłopcu w jego chorobie. Pomóżmy Stasiowi rozwijać się bezpiecznie pod okiem specjalistów.

Laura Kerlin - 00050/2018

Laura Kerlin to urodzona w 2010 roku dziewczynka z Hopowa w województwie pomorskim. Urodziła się z Zespołem Wad Ośrodkowego Układu Nerwowego. Cierpi z powodu znacznego opóźnienia rozwoju psychoruchowego, padaczkę, niedoczynność tarczycy i małogłowia. Dodatkowo narastająca skolioza zdeformowała Jej klatkę piersiową. Laura nie chodzi, nie mówi i nie siedzi. Pomimo tak ciężkiej choroby jest wesołą dziewczynką i dzielnie zmaga się z przeciwnościami losu. Konieczna jest stała rehabilitacja i opieka wielu specjalistów. Tylko dzięki Państwa hojności ta mała dziewczynka będzie mogła korzystać z turnusów rehabilitacyjnych i walczyć o swoją samodzielność. W chwili obecnej zbieramy środki na pokrycie kosztów wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Czasu mamy niewiele wyjazd na turnus już we wrześniu br.

Gorąco liczymy, iż przyłączycie się Państwo i pomóżecie Laurze w tej ciężkiej chorobie.

Wiktor Majewski - 00051/2018

Wiktor Majewski to urodzony w 2014 roku chłopczyk z Sosnowca. Przyszedł na świat jako wcześniak z licznymi wadami rozwojowymi. Od urodzenia cierpi na padaczkę lekooporną, nie mówi, nie chodzi. Karmiony jest za pomoca PEG-u, specjalnego przyrządu, który wprowadzany jest przez ścianę jamy brzusznej do żołądka. Aktualny stan zdrowia Wiktorka wymaga stałej pomocy opiekuna. Konieczna jest stała i intensywna rehabilitacja, która na bieżąco pochłania ogrom wydatków. Potrzebny jest zakup sprzętu ortopedycznego, który umożliwi chłopcu lepsze funkcjonowanie i pokonywanie coraz to większych barier. Każda wpłata od Państwa to wielki dar serca ułatwiający Wiktorkowi życie w tej jakże trudnej sytuacji.

Jakub Hadroń - 00052/2018

Jakub Hadroń to urodzony w 2010 roku chłopczyk mieszkający w Tychach. Cierpi na Autyzm - Zespół Aspargera. Jest to zaburzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego, które w znacznym stopniu utrudnia Jakubowi funkcjonowanie w społeczeństwie. Wymaga stałego wspomagania w rozwoju. Znajduje się pod opieką wielu specjalistów. Jednak, aby terapie przyniosły oczekiwany efekt, konieczne jest uczestnictwo chłopca w specjalistycznych zajęciach i turnusach rehabilitacyjnych. Niezbędne są do tego odpowiednie środki finansowe i stąd nasz gorący Apel do wszystkich Państwa. Każda wpłata to duży krok do przodu dla Jakuba i ogromna wdzięczność.

Wiktoria Gaweł -00041/2018

Wiktoria Gaweł jest mieszkanką Oświęcimia. W czerwcu 2019 r. skończyła 3 lata. Urodziła się z całkowitym obustronnym rozszczepem wargi i podniebienia. Jest to wada rozwojowa powstała w okresie płodowym. Mianem tym określana jest szczelina lub przerwa powstała na skutek niepołączenia się struktur kostnych podniebienia, nosa i wargi. Wiktorię czeka długi proces leczenia obciążony zabiegami operacyjnymi. Dzięki Państwa pomocy Wiktoria jest już po operacji obustronnego przeszczepu do wyrostka podniebienia. W chwili obecnej czeka na operację korekty nosa. Nie chodzi tylko o wygląd estetyczny, lecz o rehabilitację podstawowych funkcji, takich jak oddychanie, połykanie, żucie, mowa, słuch.  Potrzebne są środki na tak ważną operację, aby dziewczynka mogła cieszyć się jak jej rówieśnicy zabawą oraz mogła normalnie funkcjonowac i się rozwijać. Dziękujemy za dotychczasową pomoc -  każda wpłacona kwota to światełko w tunelu dla tej dziewczynki.

Jakub Nawrocki - 000040/2018

Jakub Nawrocki z Niepołomic urodził się w 2011 roku. Od urodzenia cierpi na wodogłowie, padaczkę lekooporną oraz czterokończynowe porażenie mózgowe. Kubuś na skutek nieodwracalnych zmian w mózgu nie siedzi, nie mówi i nie chodzi. Dzięki Naszej Fundacji i dobroci Darczyńców Jakub może być rehabilitowany przez drugiego rehabilitanta, który stosuje innowacyjną metodę dla dzieci z problemami neurologicznymi. Zajęcia już przynoszą efekty, Kubuś lepiej trzyma głowę i próbuje się podpierać. Chłopiec ma szansę na odrobinę samodzielności, co dla niego jest niesamowicie cenne. Wymaga stałej opieki medycznej wielu specjalistów, drogiego leczenia i nieustającej rehabilitacji, aby nie dopuszczać do kolejnych bardzo bolesnych spastycznych skurczy mięśni. Tylko Państwa otwarte serca i chęć pomocy mogą ulżyć w cierpieniu temu małemu chłopczykowi. Wspólnie doprowadźmy do pojawienia się uśmiechu na twarzyczce Kubusia.

Mazowieckie Centrum Chorób Płuc w Otwocku - 00048/2018

W Hospicjum wykwalifikowany personel sprawuje opiekę nad chorymi zmagającymi się z postępującą, często nieuleczalną chorobą, starając się nieść ulgę w cierpieniu poprzez odpowiednio prowadzoną terapię przeciwbólową, łagodzenie objawów niewydolności wielonarządowej powstałej w przebiegu choroby, oraz wsparcie psychologiczne i duchowe. Pełen zakres opieki paliatywnej służy poprawie jakości  życia nieuleczalnie chorym i zapewnia godność i spokój oraz ciepło i bliskość drugiego człowieka. Opieka hospicyjna dla chorych jest bezpłatna i refundowana z NFZ. Niemniej jednak pozostaje wiele potrzeb, na które nie wystarcza środków z NFZ. Dzięki Państwa pomocy uda się wspólnymi siłami wpłynąć na poprawę jakości Pacjentów Hospicjum, pomóżmy wspólnie tym ciężko chorym osobom godnie przejść przez ciężką chorobę. "Powiedziałem, że kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. Blisko niego." Jan Paweł II

Antoni Pietrzak - 00047/2018

ANTONI PIETRZAK – ur. w 2010 roku. Mieszka w Skalnie w powiecie gryfickim. Przyszedł na świat z porażeniem mózgowym i z licznymi wadami wrodzonym. Jest dzieckiem niedowidzącym, niedosłyszącym, nie porusza się samodzielnie. Jest całkowicie zdany na pomoc innych osób. Potrzebuje intensywnej i specjalistycznej rehabilitacji. W chwili obecnej niezbędny jest zakup nowego, większego wózka inwalidzkiego akywnego, by Antoś mógł się przemieszczać i w miarę prawidłowo funkcjonować. Chłopiec jest bardzo ciekawy świata i nowy wózek będzie spełnieniem jego marzeń. Chłopiec potrzebuje ponadto kosztownej wielopoziomowej rehabilitacji. Cele te są możliwe do zrealizowania tylko dzięki Państwa pomocy. Przyczyńmy się wspólnie do radośniejszego "dzisiaj" Antosia.

Magdalena Kopacewicz 00035/2018

Magdalena Kopacewicz urodziła się w 1998 roku, mieszka w Złocieńcu razem ze swoją mamą, która sama sprawuje opiekę nad córką po śmierci męża.W drugim roku życia stwierdzono u dziewczynki Zespół Retta, który pojawił się nagle i powoli zaczął odbierać rodzicom prawidłowo rozwijające się dziecko. Jest nieuleczalną chorobą neurologiczną. U Magdy nastąpiły bezdechy, padaczka, postępujące niedowłady kończyn. Na dzień dzisiejszy wymaga kompleksowej rehabilitacji, która zmniejszy skutki zachodzących zmian w układzie kostnym i postępujące niedowłady wpływajace na utratę zdolności chodzenia.

Pozwólny tej młodej dziewczynie cieszyć się życiem jak większośc jej rówieśników.

Tomasz Szymański 00045/2018

TOMASZ SZYMAŃSKI pochodzi Charnowa w woj. pomorskim. W jednej chwili z osoby aktywnej i wysportowanej stał się niepełnosprawny. Doznał złamania trzonu kręgosłupa szyjnego na skutek skoku do wody. Mimo natychmiastowej pomocy i interwencji neurochirurga, rdzeń kręgowy jest uszkodzony. Skutkuje to paraliżem od klatki piersiowej w dół. Tomasz porusza się na wózku inwalidzkim. W codziennych czynnościach potrzebuje pomocy żony.

Zalecane jest zwiększenie intensywności rehabilitacji, gdyż istnieje szansa na poruszanie się o własnych siłach. Niestety czynnikiem zaporowym są wysokie koszty rehabilitacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w sfinansowaniu kosztownej rehabilitacji i leczenia Tomasza.

Pomóżmy wspólnie temu młodemu człowiekowi aktywnie uczestniczyć w rozwoju swoich córek.

Bartosz Kowalski 00046/2018

Bartosz Kowalski urodził się w 2007 roku. Mieszka w Bełchatowie. Przyszedł na świat z licznymi wadami wrodzonymi: wodogłowie, zrośnięty przełyk, padaczka. Jest dzieckiem niedowidzącym, samodzielnie nie porusza się. Jest pod opieką wielu specjalistów. Wymaga stałej i intensywnej rehabilitacji. Mimo niepełnosprawności Bartoszek jest bardzo pogodnym dzieckiem. Lubi się uczyć, ma dobrą pamięć i bierze udział we wszystkich konkursach recytatorskich gdzie osiąga sukcesy. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w sfinansowaniu leczenia i rehabilitacji Bartosza. Dzięki szybkiej Państwa reakcji chłopiec będzie mógł wyrównać deficyty rozwojowe i w miarę normalnie funkcjonować.

Przyczyńmy się wspólnie do samodzielnego jutra Bartosza.

Rafał Świdojć 000043/2018

Rafał Świdojć urodzony w 2013 roku  mieszka w Sosnowcu. Rafałek urodził się jako wcześniak z nasiloną hiperbilirubinemią i problemami oddechowymi. Chłopiec był podłączony do respiratora, miał obniżone napięcie mięśniowe i był rehabilitowany. W wieku trzech lat Rafałek otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, w tym z afazją oraz opinię o podjęciu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W związku z występującymi dysfunkcjami układu nerwowego: zaburzenia mowy, percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, opóźnionej motoryki dużej i małej, problemem z utrzymaniem równowagi konieczne jest systematyczne prowadzenie zajęć specjalistycznych. Bardzo istotne jest, aby leczenie i rehabilitacja Rafałka rozpoczęła się jak najszybciej, gdyż ze względu na trudności w komunikacji, chłopiec ma ograniczone możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w sfinansowaniu leczenia i rehabilitacji Rafałka, dzięki szybkiej Państwa reakcji chłopiec będzie mógł wyrównać deficyty rozwojowe i w miarę normalnie funkcjonować.

Szymon Garczyk 00038/2018

Szymon Garczyk urodził się w 2011 roku, mieszka w Zawierciu w woj. śląskim. Urodził się z Zespołem Downa. Choroba ta przyczyniła się do znacznego opóźnienia rozwoju psychoruchowego. Chłopczyk znajduje się pod stałą opieką wielu specjalistów, w tym: neurologa, kardiologa, endokrynologa, psychologa. Wymaga stałego wspomagania rozwoju. Aby terapie były skuteczne, wskazane jest by Szymon uczestniczył w specjalistycznych zajęciach i turnusach rehabilitacyjnych.

Niezbędne są do tego odpowiednie środki finansowe. 

Pomóżmy wspólnie poprawić jakość życia Szymonka.

Ewa Bednarska 00037/2018

Ewa Bednarska urodziła się w 1993 roku Mieszka w Iwanowicach ze swoimi rodzicami i młodszą siostrą. Od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe. Choroba ta przyczyniła się do znacznego ograniczenia sprawności. Ewa wymaga stałej rehabilitacji mającej na celu zmniejszenie bólu spowodowanego skurczami mięśniowymi w obrębie stóp, zginaczy stawu biodrowego, klatki piersiowej, obręczy barkowej, żuchwy i czaszki. Konieczne jest przystosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej i spełniającej jednocześnie wspomaganie rehabilitacyjne. Sytuacja finansowa rodziny w znacznym stopniu ogranicza możliwość korzystania z koniecznego leczenia i rehabilitacji.

Maja Marusa 00032/2018

Maja Marusa z miejscowości Ruciane-Nida urodziła się w 2007 roku, cierpi na padaczkę lekooporną i wrodzone zakażenie cytomegalowirusem. Nie chodzi, nie mówi, przestaje siedzieć, ma problemy z połykaniem pokarmów. Życie Mai to ciężka walka z nierównym przeciwnikiem, który pozbawia Jej radości życia. Większość czasu spędza w szpitalach i na rehabilitacji. Dzięki Państwa pomocy Maja jest obecnie po 5 zabiegach przeszczepu komórek macierzystych z bardzo dobrym efektem terapii, po każdym zabiegu następuje dalsza poprawa jej stanu zdrowia: zdecydowana redukcja napadów padaczkowych, wydłużenie stanu aktywności, lepsza jakość snu i komfortu życia, swobodne przyjmowanie pokarmów. Jednalk do dalszej poprawy konieczne jest kolejne podanie komórek macierzystych, koszt każdego zabiegu to 16 tys. złotych. Dzięki Państwa pomocy Fundacja zakupiła również specjalny fotelik samochodowy do transportu Mai, dostosowany do jej stanu niepełnosprawności  oraz wzrostu. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pomoc. Wielką nadzieję pokładamy w Państwu i Waszych otwartych sercach, które nie pozostaną obojętne w obliczu tej ciężkiej walki z chorobą, każda wpłata to olbrzymi krok do zwycięstwa w tej walce.

Maksymilian Kiełkowski 00042/2018

Maksymilian mieszka w Świerklanach. Urodził się w 2014 roku z rzadką wadą rozwojową ośrodkowego układu nerwowego (OUN) charakteryzującą się występowaniem szczelin w obrębie półkul mózgu. Schorzenie to w znacznym stopniu narusza sprawność dziecka. Maksymilian ma obniżone napięcie mięśni, nie siedzi, nie chodzi. Występuje u niego małogłowie i padaczka. Jednak dzięki ludziom o dobrych sercach udało się w ostatnim roku zebrać całą kwotę ( 16 200 zł ) na komunikator alternatywny, który służy Maksiowi do nauki i wyrażania swoich potrzeb za pomocą wzroku. Udało się również zebrać fundusze na sprzęt do chodzenia, który ułatwia samodzielne poruszanie się, tzw. Nf Walker. Cały ostatni rok to ciężka praca chłopca na dziennych rehabilitacjach i turnusach poprawiających jego sprawność. Wiąże się to z ogromnymi kosztami. Konieczny jest stały współudział w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pomoc i kierujemy apel o dalsze uczestnictwo w leczeniu tego chłopca oraz poprawie jego życia codziennego. 

Martina Madejczyk - 00039/2018

Martina Madejczyk urodziła się w 2012 roku, mieszka w Chełmku w woj. małopolskim. Urodziła się wcześniakiem z bardzo niską wagą 470 gram. Tak wczesne przyjście na świat spowodowało, że Martina nie widzi. Mimo młodego wieku przeszła wiele skomplikowanych operacji mających na celu poprawę jakości życia. Mimo znacznego ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i zaspokajaniu potrzeb życiowych Martinka jest wesołym dzieckiem, lubiącym muzykę i taniec. Marzy o tym, by zobaczyć kochających Ją bliskich i otaczający świat. Dzięki Państwa dotychczasowej pomocy Martinka przeszła operację lewego oka i przeszczep siatkówki. Operacja powiodła się i po wykonaniu szczegółowych badań stwierdzono, iż dziewczynka widzi na odległość 1 m.
Martinka jest już po operacji drugiego oka tj. przeszczepieniu siatkówki. Dziewczynka czuje się dobrze. Ponieważ dotychczasowe leczenie przyniosło ogromną poprawę, liczymy że na dalsze leczenie dziecka Państwo również nie pozostanie obojętni. To dzięki Państwu  wsparciu zakupiliśmy komputer dotykowy wraz ze specjalnym oprogramowaniem dla osób niewidzących, który służy jej do nauki i poznawania świata którego jest tak bardzo ciekawa.

Rosława i Jarek Hudzikowscy - 00036/2018

Rosława i Jarosław Hudzikowscy to urocze rodzeństwo z Mysłowic, dotknięte od urodzenia przewlekłymi chorobami. Rosława (Sławka), urodzona w 2010 roku, cierpi na autyzm, który powoduje rozwojowe zaburzenia o charakterze neurologicznym, podobnie jak jej młodszy o 3 lata brat Jarek. Dziewczynka cierpi na zaburzenia napięcia mięśniowego oraz na zaburzenie czucia bólu. Z tego powodu pozostaje pod ścisłą, wielospecjalistyczną opieką. Rodzeństwo wymaga bardzo częstych wizyt u specjalistów, pobytów w szpitalach, rehabilitacji oraz bardzo kosztownego leczenia, mającego na celu usunięcie metali ciężkich z organizmu, hipo i dogoterapii, opieki logopedycznej, pedagogicznej. Niezbędny jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Realizacja tych celów jest możliwa tylko dzięki Państwa zaangażowaniu i okazaniu zrozumienia. Pomóżmy wspólnie tym dzieciom w uśmierzeniu bólu i lepszym życiu.

 

Maja Florek - 00033/2018

Maja urodzona w 2012 roku, jest mieszkanką Tychów. Podczas porodu doszło u dziewczynki do niedotlenienia. Chwila niedotlenienia i piętno niepełnosprawności, od którego nie da się uciec. Maja miała 3 miesiące, kiedy neurolog stwierdził mózgowe porażenie dziecięce, od 5 tygodnia życia była rehabilitowana. Malutkie dziecko, które powinno być blisko mamy, któremu nie powinno nic zagrażać, już wtedy żyło z wyrokiem. Rodzice wierzyli, iż dzięki rehabilitacji ich córeczka będzie jak inne dzieci mówiła, chodziła, uczyła się, tylko troszkę wolniej od rowieśników. Niestety każdy miesiąc życia pokazywał, jak wiele brakuje Mai do zdrowych dzieci. Chociaż Maja nie chodzi, wszędzie jest jej pełno, jest ciekawa świata, który zwiedza na rękach u mamy lub w specjalnym rehabilitacyjnym chodziku. Maja już bardzo dużo wycierpiała, dwie poważne operacje - tenotomia, w obrębie mięśni przywodzących w pachwinach oraz przecięcie powięzi w kończynach i długie tygodnie unieruchomienia całych rączek w gipsie. Obecnie głównym celem Fundacji jest pozyskanie środków na sprzęt rehabilitacjyjny dla Mai i specjalny alternatywny komunikator. Tylko od Państwa zależy, czy ta mała dziewczynka będzie mogła uczyć się komunikacji i żyć ze swoją rodziną , a nie obok niej. Każda wpłata to wielka pomoc dla Mai i wiara w lepsze jutro.

Tatiana Rąbała - 00031/2018

Tatiana urodziła się w 2006 roku. Mieszka w miejscowości Pelplin w woj. pomorskim. Dziewczynka choruje na Zespół Retta, który objawia się postępującymi zaburzeniami neurorozojowymi, prowadzącymi do znacznej niepełnosprawności ruchowej oraz znacząco ogranicza możliwość komunikacji z otoczeniem. Tatiana nie chodzi, nie mówi, nie używa rąk celowo. Dziewczynka ma skoliozę, padaczkę, przykurcze oraz problemy z wypróżnianiem. Pomimo ciężkiej choroby jest bardzo pogodna i uśmiechnięta. Ale bywaja też dni, kiedy płacze. Tatianka kocha zwierzęta, między innymi konie, psy i koty. Jednak najbardziej kocha swojego brata, z którym bardzo lubi przebywać. Dziewczynka zaczęła naukę komunikacji alternatywnej, by móc się porozumieć z otoczeniem. Bardzo lubi szkołę. Oprócz rehabilitacji w ORW, ma rehabilitację w domu w ramach SUD  i w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Obecnie głównym celem naszej Fundacji jest zgromadzenie środków na zakup programu do komunikacji Gird3 oraz wanny z hydromaażem, do celów rehabilitacyjnych. Tylko od Państwa zależy, czy ta chora dziewczynka będzie mogła uczyć się komunikacji z otoczeniem i żyć razem ze swoją rodziną , a nie obok niej. Każda Państwa wpłata to wielka pomoc dla Tatianki.

Emilka Reichert - 00030/2017

Emilka urodziła się w 2010 roku. Mieszka w miejscowości Siercza w województwie małopolskim. Urodziła się z niewielkim niedotlenieniem, ale rozwijała się podobnie do wszystkich niemowląt. Poważne kłopoty pojawiły się , gdy dziewczynka skończyła 1,5 roku. Nagle wszystko czego się nauczyła zaczęło się cofać. Emilka miała problemy z rozpoznawaniem najbliższych osób, obniżone napięcie mięśniowe i przestała stawać na nóżki. Gdy miała 2,5 roku przeszła szereg specjalistycznych badań i zdiagnozowano Zespół Retta - okrutną neurodegeneracyjną chorobę. Choroby nie da się zatrzymać . W chwili obecnej Emilka ma problemy z gryzieniem i połykaniem. Cierpi na ataki padaczki lekoopornej oraz neurologiczne krzyki- dzienne i nocne. W zastraszającym tempie postępuje skolioza. Emilka jest bardzo pogodną, mądrą i ciekawą świata dziewczynką, jeśli tylko choroba jej na to pozwala - uczęszcza do przedszkola specjalnego. Na dzień dzisiejszy najważniejsze jest, aby wyposażyć dziewczynkę w specjalny gorset, który zahamuje postęp skoliozy. Konieczny jest również zakup nowego wózka inwalidzkiego, gdyż dziewczynka rośnie. Ponadto Emilka wymaga ciągłej rehabilitacji i pobytów na turnusach rehabilitacyjnych. Rodziców nie stać na pokrycie wszystkich kosztów związanych z niepełnosprawnością córki. Stąd gorący apel do wszystkich Państwa, którzy macie możliwość się podzielić i pomóc tej dziewczynce w walce z chorobą. Każda wpłata to olbrzymi postęp dla Emilki. 

Piotr Chmielarczyk - 00020/2017

Piotr Chmielarczyk mieszka w Tokarnii w województwie małopolskim. W 2015 roku uległ wypadkowi podczas pracy. Wskutek urazów, których doznał podczas upadku z traktora, doszło do uszkodzenia kręgosłupa. Spowodowało to porażenie czterokończynowe i niemożność dalszej pracy zarobkowej. Pan Piotr ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i wymaga stałej pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz ciągłej rehabilitacji. Mieszkanie Pana Piotra wymaga dostosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim. Koszty związane z leczeniem i rehabilitacją przekraczają możliwości finansowe Pana Piotra. Dlatego też w imieniu naszego Podopiecznego zawracamy się z prośbą o pomoc w pokryciu kosztów turnusu rehabilitacyjnego i kosztów dostosowania mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej. Każda wpłata to duży krok do przodu i wielka pomoc w walce z niepełnosprawnością, z którą Pan Piotr musi się zmagać każdego dnia.

Gabriela Wójcik- 00029/2017

Gabrysia urodziła się w 2008 roku. Pochodzi z Krakowa. Urodziła się jako zdrowe dziecko. Pierwsze powody do niepokoju zaczęły się około 5 miesiąca życia, gdy dziecko nie potrafiło się przewrócić z boku na bok. Okazało się, że dziewczynka ma zbyt słabe napięcie mięśniowe. Od 8 miesiąca życia Gabrysia jest rehabilitowana metodą NDT. Po miesiącu rehabilitacji był już postęp, Gabrysia zaczęła przekręcać się z brzucha na plecy i z pleców na brzuch. Gdy skończyła rok i nadal sama nie siadała, nie pełzała, ani nie raczkowała, zaczęły się poszukiwania przyczyny tego stanu. Po wielu badaniach i konsultacjach rodzice dzieczynki usłyszeli, że ich dziecko może chorować na zespół Retta. Gabrysia nie potrafi sama usiąść, nie mówi. Ma bardzo dużą skoliozę. Będzie musiała przejść operację kręgosłupa. Gabrysia potrzebuje ciągłej rehabilitacji. Dzięki Państwa pomocy udało się zakupić nowy wózek inwalidzki. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie dla tej małej dziewczynki. Każda wpłata ulży Gabrysi w chorobie i umożliwi lepsze funkcjonowanie w tej ciężkiej chorobie.

Katarzyna i Mirosław Brudny -00027/2017

W dniu 28.05.2017 r. spłonął doszczętnie dom Państwa Katarzyny i Mirosława Brudny w miejscowości Zakocierz, gmina Ślemień, powiat Żywiec. Pożar wybuchł podczas nieobecności właścicieli, którzy wracali od sąsiadów. Z daleka zobaczyli tylko poświatę, a gdy dotarli do domu, dom już płonął. W płonącym domu nadal pozostawał brat Pana Mirosława, którego pożar zaskoczył w czasie snu. Pan Mirosław zdołał wyciągnąć półprzytomnego, poparzonego już brata z domu. Do pożaru przyjechało 11 jednostek Straży Pożarnej, niestety zbyt późno, aby uratować coś z płonącego domu. Drewniany dom spłonął doszczętnie, a rodzina pozostała bez dachu nad głową. Pan Mirosław ma orzeczenie o niepełnosprawności, a Pani Katarzyna poważne problemy zdrowotne. Starają się w miarę możliwości sami uczestniczyć w odbudowie domu, niestety przekracza to ich możliwości finansowe. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zorganizowaniu środków na odbudowę domu dla tej poszkodowanej rodziny. Pamiętajmy o tym, że nieszczęśliwy wypadek może spotkać każdego, a dzieląc się z innymi, sami stajemy się lepszymi ludźmi. Pomóżmy tej dzielnej rodzinie stanąć na nogi i dziękujmy losowi, że omijają nas takie tragedie.

Stowarzyszenie Krzyś "Byś kolorowo żył" Kąty Wrocławskie -00028/2017

Stowarzyszenie Krzyś powstało w celu wyrównania szans dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, w zakresie nauki i rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego. Pamiętajmy o tym, że dziecko nie ma wpływu na to w jakiej rodzinie dorasta, ale dzięki wsparciu fachowców, może wyrównać swoje szanse na lepszy start życiowy. Na terenie gminy mieszka wiele dzieci, którym potrzebna jast pomoc. Wśród nich są również dzieci z Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. W chwili obecnej zwracamy się w imieniu Stowarzyszenia Krzyś o wsparcie finansowe na cele dydaktyczno-oświatowe, lecznicze oraz kulturalno-turystyczne dla Podopiecznych Stowarzyszenia. Jest to możliwe tylko dzięki Państwa pomocy i zrozumieniu tej trudnej sytuacji. Pomóżmy tym dzieciom uwierzyć w siebie i kroczyć przez życie z podniesioną głową.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Oświęcimiu - 000026/2017

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Oświęcimiu ma pod opieką ponad 100 zwierzaków. Głównym celem schroniska jest pomoc bezdomnym czworonogom również takim, które doznały krzywdy i znęcania ze strony ludzi. Potrzeby są ogromne, a podopiecznych coraz więcej. Do schroniska trafiają również dzikie zwierzęta, które potrzebują ratunku i leczenia. W imieniu czworonożnych przyjaciół zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc finansową na zakup specjalistycznej karmy weterynaryjnej oraz odżywek i leków, specjalistycznego mleka dla kociąt oraz poprawę stanu technicznego schroniska. Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli przekazać zgromadzone środki dla tych pokrzywdzonych przez człowieka zwierząt. Podejmijmy wspólnie walkę o poprawę losu wszystkich cierpiących zwierząt, a wdzięczność tych istot niejednokrotnie jest większa, niż ludzka.

Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa w Warszawie 00023/2017

Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa w Warszawie przy ul. Pileckiego 105 to miejsce, gdzie na pomoc i opiekę mogą liczyć dzieci i osoby starsze chore, leczone onkologicznie, potrzebujące stałej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, jak również opieki psychologa. Nagłe zdiagnozowanie choroby onkologicznej to dla każdego ogromny cios i załamanie psychiczne, dlatego ważne jest, aby były takie miejsca, gdzie przeszkolony personel pomoże stawić czoło tej okrutnej chorobie. Hospicjum, to właśnie odpowiednie miejsce dla osób cierpiących, a jednocześnie walczących o godne życie. Rodzinna atmosfera i fachowa pomoc, zarówno duchowa, jak i materialna, pomogą żyć tym chorym osobom w warunkach takich jak w domu. Na chwilę obecną brakuje środków na podstawowe produkty żywnościowe i sanitarne. Pomóżmy tym najbardziej potrzebującym i bądźmy wdzięczni losowi, że oszczędził nam takich trosk.

Agata i Jacek Blacha 00022/2017

Pani Agata i Jacek Blacha w wyniku pożaru stracili dorobek całego życia. Doszczętnie spłonął cały dom. Pozostali wraz z dwójką dzieci 6 i 16 lat, oraz 69- letnią mamą bez dachu nad głową. Pożar wybuchł o 23.00 w nocy i zaskoczył rodzinę w czasie snu, wszyscy zdąrzyli szczęśliwie uciec. W ogromnym zamieszaniu nikt nie zauważył, iż 6-letnia córeczka wbiegła do płonącego domu, aby uratować ukochaną lalkę. Udało się dziewczynkę wyprowadzić z pożaru. Jednak dom spłonął doszczętnie. Cała 5-osobowa rodzina mieszka obecnie w budynku gospodarczym i próbuje zdobyć środki na budowę domu. Pracuje tylko Pani Agata, mąż własnymi rękami buduje nowy dom. Niewielkie dochody pozwalają jedynie na podstawowe bieżące wydatki. Ta ogromna tragedia, która spotkała tą rodzinę, niestety może spotkać każdego z nas. Zwracamy się z prośbą o pomoc w zebraniu środków na budowę nowego domu słowami Pani Agaty "każde wsparcie będzie dla nas absolutnym ratunkiem, każdy gest, każda złotówka, każda pomoc otrzymana od Państwa jest dla nas bardzo ważna."

Pomóżmy tej dzielnej rodzinie stanąć na nogi i dziękujmy losowi, że omijają nas takie tragedie.

Łukasz Tychy 00021/2017

Łukasz mieszka w Tychach. Urodził się w 1985 roku. Jest bardzo optymistycznie nastawiony do życia, pomimo ciężkiej choroby, z którą musi się zamagać. Od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu 1 tj. Werdniga Hoffmana. Jest to choroba genetyczna, która odbija się przede wszystkim na układzie kostnym i skutkuje skrzywieniem kręgosłupa. Łukasz nie może funkcjonować samodzielnie.  Wymaga stałej opieki i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Choroba nie przeszkodziła jednak temu ambitnemu człowiekowi w nauce, ukończył studia na Politechnice Śląskiej i nadal chce się rozwijać. Łukasz przeszedł już skomplikowaną operację wszczepienia implantów do kręgosłupa, aby skorygować skrzywienie. Teraz kluczowym elementem leczenia jest fizykoterapia, która pozwala uniknąć bolesnych przykurczy oraz nie dopuszcza do pogłębienia się skrzywienia kręgosłupa. Zwracamy się do Państwa z apelem o pomoc dla tego młodego człowieka. Dzięki Państwa dotychczasowej pomocy udało się zakupić dla Łukasza nowy wózek elektryczny, który znacznie ułatwia choremu poruszanie się. Obecnie zbieramy środki na zakup akumulatorów do jego wózka elektrycznego oraz specjalistyczny podnośnik łazienkowy. Każda wpłata to olbrzymia pomoc dla tego chłopca, który pomimo ciężkiej choroby stara się pracować stacjonarnie w domu.

Zuzanna Kunowska 00010/2017

Zuzia Kunowska urodziła się w 2003 roku, mieszka w Sosnowcu, gdzie uczęszcza do Szkoły Specjalnej. Dziewczynka od urodzenia choruje na przepuklinę oponowo-rdzeniową i wodogłowie, porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Zuzia przeszła szereg operacji, w tym wszczepienie zastawki w głowie, której rolą jest odprowadzanie gromadzonych się płynów. Dziewczynka wymaga stałej opieki pielęgniarskiej, gdyż zabieg ten powtarza się co 2-3 godziny. Po operacji biodra w okolicy kręgosłupa i biodra pojawiły się bardzo duże odleżyny, które wymagają na stałe specjalistycznych maści i opatrunków. Ratunkiem dla tej chorej dziewczynki są zabiegi rehabilitacyjne i pomoc fizykoterapeutów. Leczenie przekracza możliwości finansowe rodziców, dlatego gorąca prośba do wszystkich Państwa o wpłaty na rzecz Zuzi. Państwa darowizny ułatwią Zuzannie codzienne funkcjonowanie i ulżą w bólu, a na twarzy dziewczynki wywołają uśmiech.

Jacek Szymański 000012/2017

Jacek Szymański ur. w 1968 roku, mieszka w miejscowości Pyzdry w województwie wielkopolskim. Choruje na bardzo rzadką chorobę - ziarniniakowatość Wegenera. Choroba ta powoduje martwicze zmiany w naczyniach krwionośnych. Jej skutkiem jest niewydolność nerek i trzustki oraz niepełnosprawność ruchowa. Pan Jacek porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Jest jednak  osobą pełną optymizmu i wiary w poprawę zdrowia. Zbyt późno podjęte leczenie może stanowić zagrożenie dla życia chorego. Dlatego też, Pan Jacek zwraca się do wszystkich z prośbą o pomoc w sfinansowaniu podjazdu dla inwalidy oraz dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Przede wszystkim jednak brakuje środków na leczenie i specjalistyczną rehabilitację. Pomóżmy temu młodemu mężczyźnie w walce z tą podstępną chorobą, a na pewno darowana dobroć wróci do nas wielokrotnie.

Rafał Maciejasz 000014/2017

Rafałek to chłopiec z Zakrzowca, w powiecie wielickim, urodzony w 2011 roku. Jest dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z rozpoznaniem małogłowia, encefalopatii, refluksu zołądkowo - jelitowego, opóźnienia psychoruchowego oraz epilepsji. Rafał jest dzieckiem leżącym. Podczas zajęć siedzi oparty o terapeutę na ziemi lub na wałku rehabilitacyjnym. Potrafi samodzielnie przewrócić się z pleców na bok lub na brzuch. Leżąc na brzuchu unosi głowę do góry i obraca w kierunku źródła dźwięku. Pomimo wielu przeciwności i problemów zdrowotnych Rafałek jest bardzo pogodnym chłopcem. Rehabilitacja, lekarstwa oraz specjalistyczna żywność są bardzo kosztowne. Dzieki Państwa pomocy Fundacja pokrywa na bieżąco koszty rehabilitacji oraz finansuje zakup leków i suplementów diety dla Rafałka. Fundacja pokryła również koszty zakupu ortezy AFO dla chłopca. Rafałek jest wyjątkowym chłopcem, dołóżmy wszelkich starań, aby jego przyszłość rysowała się w jasnych barwach, a ciężka praca w czasie rehabilitacji wpływała pozytywnie na jego rozwój.

Stowarzyszenie Dobroczynne "Betlejem" DOM ŁAZARZA 00018/2017

Stowarzyszenie Dobroczynne "Betlejem" DOM ŁAZARZA w Krakowie to miejsce, gdzie na pomoc i opiekę mogą liczyć osoby pokrzywdzone przez los. Pamiętajmy, że nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak potoczy się jego życie. Wystarczy jedna tragedia w życiu i tracimy grunt pod nogami. Nie każdy ma na tyle silną psychikę, aby samemu się podnieść. Dlatego bardzo ważne jest, aby były takie miejsca, gdzie przeszkolony personel pomoże osobom zagubionym odnaleźć sens życia. Stowarzyszenie "Betlejem" prowadzone przez małżeństwo Ilony i Jerzego Koniecznych, to właśnie odpowiednie miejsce dla osób zagubionych. Rodzinna atmosfera i fachowa pomoc, zarówno duchowa, jak i materialna pomogła już wielu osobom rozpocząć nowe życie. Organizacja takiego wsparcia wymaga dużych nakładów finansowych i jest możliwa tylko dzięki ofiarności osób, które mają sie czym podzielić. Pomóżmy wspólnie tym najbardziej potrzebującym i bądźmy wdzięczni losowi, że oszczędził nam takich trosk. Każda wpłata to przysłowiowa "kromka chleba" dla głodnego.

Filip Maliszewski 000017/2017

Filip Maliszewski ur. 11.07.1998 r. Filip to chłopak, którego los od urodzenia mocno doświadczył. Cierpi na Porażenie Dziecięce, jest rehabilitowany od 3 miesiąca życia. Według prognoz lekarzy chłopiec miał nie mówić i nie chodzić. Filip obecnie ukończył Technikum i ma tytuł „ Technika Cyfrowego.” Brał udział w Akademii Życia – niestety jego wózek inwalidzki zepsuł się i Filip wrócił do domu. W tej chwili zakup nowego wózka z napędem elektrycznym firmy „ Scotland” jest priorytetem- ale koszt tego urządzenia przekracza możliwości rodziców. Gorący apel do Państwa – raz jeszcze pomóżmy wspólnie Filipowi spełniać jego marzenia i pozwólmy mu cieszyć się nowym wózkiem.

Szymonek 000016/2016/S

Szymon urodził się 4 maja 2016 r. jako ważące prawie 5 kg niemowlę. Dopiero w drugim miesiącu życia pojawiły się zaburzenia neurologiczne. Za nim długie pobyty w szpitalach, między innymi w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, wiele badań i wizyt u różnych specjalistów. Najgorszą stroną choroby, z którą boryka się co dnia jest dystonia mięśniowa – mimowolne ruchy mięśni, obustronny głęboki niedosłuch. Wymaga On suplementacji diety, wieloprocesowej,  ciągłej i intensywnej rehabilitacji, a także zaopatrzenia w sprzęty ortopedyczne, które są bardzo kosztowne.
Potrzeby rosną wraz z Szymonkiem.
Niedawno przeszedł poważny zabieg – wszczepienie implantu ślimakowego, czyli dostał ogromną możliwość słyszenia. Przed nim długoletnia droga rehabilitacji słuchu, ale wierzymy, że wykorzysta tą szansę w 100%!!! Dzięki intensywnej rehabilitacji Szymek siedzi samodzielnie. Dzięki Państwa pomocy Fundacja sfinansowała pobyt Szymusia w Sanatorium Uzdrowiskowym „WITAL” w dniach od 12.01.2020-25.02.2020. Podczas pobytu w Sanatorium Szymek  mógł korzystać z zabiegów które  zmniejszają zaburzenia neurologiczne.

W chwili obecnej zbieramy środki na zakup wózka aktywnego dla Szymka.

Szymon jest bardzo pogodnym i uśmiechniętym dzieckiem.

Wszyscy wierzymy, że pomoc przekazana dla Szymonka zapewni mu start do normalnego życia i pomoże z podniesioną głową kroczyć do przodu i że nadejdzie moment, w którym chłopiec będzie mógł bawić się z rówieśnikami.

Marcel Danek 000011/2016/S

Marcel Danek urodził się w 1999r. Mieszka w miejscowości Śledziejowice w powiecie wielicki. Urodził się zdrowy. W wieku 2 lat uderzył się w główkę o grzejnik i nagle wszystkie funkcje e życiowe w nim zamarły. Doszło do niedotlenienia mózgu. Marcel nie mówi, nie chodzi, ale wszystko rozumie i chętnie się uczy, zarówno w szkole jak i w domu. Marcel kontynuuje naukę w szkole w Krakowie i osiąga dobre wyniki w nauce. Dzięki Państwa pomocy udało się zakupić komunikator wzroku dla Marcela , co pomaga mu w komunikowaniu się z otoczeniem. W lutym 2019 roku Marcelowi przeszczepiono I turę komórek macierzystych. Operacja odbyła się w Bangkoku i przyniosła oczekiwaną poprawę. Na początku 2020 r. Marcel miał ponowny przeszczep komórek, również w Bangkoku. Oba zabiegi przyniosły oczekiwaną poprawę. Marcel potrzebuje bardzo intensywnej rehabilitacji, a są to duże koszty, dlatego zwracamy się ponownie do Państwa o pomoc w pokryciu tych dużych wydatków.

Sebastian Latocha 00015/2016/O

Sebastian Latocha urodził się w 2001 roku i mieszka w Opolu. W wieku 14 lat doznał nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego stracił nogę. Sebastian jest młodym, wrażliwym chłopcem, którego dotknęła straszna tragedia. W chwili obecnej jego stan psychiczny jest bardzo słaby. Nie mniej jednak przed nim całe życie, planuje rozpoczęcie nauki w Technikum. Sebastian pilnie potrzebował protezy kończyny dolnej, aby mógł w miarę normalnie funkcjonować. Dzięki Państwa pomocy ten młody chłopak otrzymał już wymarzoną protezęi powoli staje na nogi. Sebastian po raz pierwszy od dłuższego czasu zgodził sie pokazać swoją twarz. Obecnie Fundacja postawiła sobie za cel zorganizowanie środków na specjalny lej laminowany do protezy. Dodatkowo chłopiec wymaga leczenia i rehabilitacji. Pomóżmy temu młodemu chłopcu kroczyć przez życie z podniesioną głową. Każda Państwa wpłata pomoże Sebastianowi uwierzyć w siebie i lepsze jutro. Na prośbę Sebastiana przekazujemy jego podziękowania "Osobno chciałem podziękować ludziom z Fundacji Słoneczna Nadzieja, za wszystko co dla mnie zrobili i dalej zresztą robią, ponieważ gdyby nie sama Fundacja, to nie mógłbym teraz normalnie funkcjonować".

Wioletta Walerzak 00006/2016/S

Wioletta Walerzak urodziła się w 1987 roku, mieszka w Kątach Wrocławskich. Wiola urodziła się jako zdrowe dziecko, w wieku 2 lat po przebytych szczepieniach rodzice zauważyli niepokojące objawy w rozwoju dziecka. Po przebytych badaniach stwierdzono autyzm atypowy, co dla całej rodziny było strasznym ciosem. Choroba powoduje otępienie umysłowe, napady agresji, trudności w wymowie i obojętność wobec innych osób. Wioletta jest bardzo nadpobudliwa. Bardzo często ma nadmierne łaknienie. Wymaga stałej terapii ( terapia biofeedback ), aparatem stymulującym napięcie mięśni. Dzięki Państwa pomocy udało się pokryć koszty turnusu rehabilitacyjnego dla Wioletty w Mrzeżynie oraz zakupić okulary korekcyjne, które poprawiły jej komfort życia.

Państwa darowizny umożliwią Wioli dalsze uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych oraz zapewnią specjalistyczna opiekę medyczną. Wioletta będzie wdzięczna za każdą wpłatę, która pomoże w jej leczeniu i rehabilitacji. Priorytetem jest pokrycie kosztów rehabilitacji oraz wizyt w gabinetach Specjalistycznych (logopeda, psycholog, terapeuci).

Jolanta Romańska 00008/2016/O

Jolanta Romańska urodzona w 1963 roku, mieszka w Wieliczce. Od 1996 roku choruje na stwardnienie rozsiane. Od 2004 roku nastąpiło postępujące pogorszenie sprawności fizycznej, nasiliły się dolegliwości bólowe kręgosłupa z promieniowaniem do obu stawów biodrowych. Pani Jolanta przestała chodzić i od tej pory porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Mieszka samotnie i wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Każdego dnia pracownik MOPS-u odwiedza Panią Jolantę i zabezpiecza jej najważniejsze potrzeby dnia codziennego. Chora bezwzględnie potrzebuje ciągłej rehabilitacji i wizyt u lekarzy specjalistów. Pragnieniem Pani Jolanty jest w miarę samodzielne funkcjonowanie, do czego niezbędny jest specjalistyczny sprzęt medyczny. Priorytetem jest przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz zamontowanie podnośnika rehabilitacyjnego. Kolejnym etapem jest zakup wózka inwalidzkiego i dofinansowanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej. Pani Jolanta będzie wdzięczna za każdą pomoc. Jeżeli zechcecie Państwo dokonać darowizny na ten szlachetny cel.

Słoneczna Paczka 00013/2016/S

AKCJA SŁONECZNA PACZKA
Szanowni Państwo,
Z pewnością zgodzicie się ze stwierdzeniem, że każdy zasługuje na PROMYK SŁOŃCA,
bez względu na to jak potoczy się jego życie. Wiele osób zostało pokrzywdzonych przez
los, poprzez utratę kogoś bliskiego, ciężką chorobę lub tragiczne zdarzenia losowe.
Fundacja Słoneczna Nadzieja z myślą o wszystkich osobach, które straciły wiarę w lepsze
jutro, organizuje Akcję "SŁONECZNA PACZKA".
Chcemy z Państwa pomocą dostarczyć ten PROMYK SŁOŃCA wszystkim potrzebującym.
Zbliżający się okres świąteczny, jest dla każdego z nas również okazją do podzielenia się
tym, co mamy. Ufamy, że nikt nie przejdzie obojętnie obok tego problemu i darując komuś
PROMYK SŁOŃCA rozjaśni również swoje życie.

Fundacja Słoneczna Nadzieja 00000/2016/S

Fundacja Słoneczna Nadzieja wspiera przede wszystkim osoby chore, niepełnosprawne oraz osoby , które w sposób szczególny zostały doświadczone przez los. Współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Rodzinie mającymi pod swoją opieką osoby najbardziej potrzebujące. Bardzo precyzyjnie badamy sytuację rodzinną każdego Podopiecznego. Zarząd Fundacji dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej wykorzystać zgromadzone środki, a pomoc trafiła przede wszystkim do osób, które tej pomocy najbardziej potrzebują. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którym nie jest obojętny los osób pokrzywdzonych przez los. Pamiętajcie Państwo, że nikt nie zasłużył na to, aby działa mu się krzywda, a darowana pomoc wraca do nas wielokrotnie. Obecnie pozyskujemy fundusze na wyposażenie dzieci w plecaki szkolne wraz z wyprawką. Ufamy, że nikt nie przejdzie obojętnie obok tego problemu i darując komuś PROMYK SŁOŃCA, rozjaśni również swoje życie.

Michał Dobosz 00009/2016/O

Michał Dobosz to urodzony w 2010 roku chłopiec, który mieszka w Lalikach, w powiecie żywieckim. Po ukończeniu 4 miesiąca życia zaczął miewać ataki padaczkowe i od tego czasu jego stan zaczął się radykalnie pogarszać. Ataki epilepsji nasilają się coraz bardziej, a Michałek ma problemy z poruszaniem się oraz wymową. Jest opóźniony w rozwoju umysłowym. Wymaga stałej opieki neurologicznej, psychologicznej, logopedycznej oraz ciągłej rehabilitacji. Dzięki Państwa pomocy możemy na bieżąco pokrywać koszty zakupu leków oraz potrzebnych suplementów dla Michała. Michał musi systematycznie zażywać leki oraz suplementy diety na które nie stać rodziców.

 

Zuzia i Adaś Matuła 00007/2016/O

Zuzia i Adaś Matuła mieszkają w Dąbrowie Górniczej. Dzieci urodziły się w 2012 roku, w 29-tygodniu ciąży jako wcześniaki. Chorują na Mózgowe Porażenie Dziecięce. Zuzia przyszła wcześniej na świat i w konsekwencji tego jest bardziej poszkodowana. Cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce oraz wiele wad i chorób współistniejących, w tym upośledzenie umysłowe w lekkim stopniu, padaczkę oraz zeza i wadę wzroku. Pomimo tego, że nie chodzi, jest bardzo radosna, chętna do nauki i zabawy oraz ciekawa wszystkiego co ją otacza. Dzięki pomocy Darczyńców udało się sfinansować operację dziewczynki na rdzeniu kręgowym. Obecnie Zuzia zakwalifikowała się do Przeszczepu Komórek Macierzystych. Jest to dla niej szansa na poprawę motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pomoże to Zuzi kontrolować swoje ciało i uzyskiwać lepsze efekty rehabilitacji, zwłaszcza, że dziewczynka niedługo pójdzie do szkoły. Koszt Przeszczepu Komórek Macierzystych dla Zuzi to 49300 zł, dodatkowo konieczna jest stała, intensywna rehabilitacja dla dwojga dzieci. Dla bliżniaków i ich rodziców każdy dzień to ciężka walka o lepszą przyszłość i jak największe zniwelowanie skutków choroby. Pomóżmy im w tej cięzkiej walce i wspomóżmy Darowizna na Przeszczep Komórek Macierzystych dla Zuzi i rehgabilitację dzieci.

Joanna Wiśniewska-Salej 00001/2016/S

W dniu 17.08.2019 r. odeszła od nas na zawsze Joasia. Ta dzielna, młoda kobieta przez wiele lat zmagała się z ciężką chorobą. Pomimo tego na jej twarzy często gościł uśmiech. Taką Cię Joasiu zapamiętamy.

 

Joasia cierpi na zespół Dandy-Walkera (torbiel mózgu). Jej choroba to walka o życie bez bólu, którą toczy każdego dnia. Razem z Joasią walczą służby medyczne, pełni zrozumienia lekarze, rodzina i przyjaciele.

Joasia z nadzieją spogląda w przyszłość. Dalecy i bliscy Przyjaciele wspierają ją w przekonaniu, że nie może się poddać. Obecnie Asia ma 34 lata i od 16-go roku życia walczy o życie. Zespół Dandy-Walkera t.j. torbiel mózgu, wodogłowie powstało w wyniku torbieli i nie tylko. 14 operacji głowy z powodu dysfunkcji zastawki doprowadziły do wielu powikłań.

To bardzo trudne prosić o pomoc, ale lata które minęły i trwają może jej dumę gdzieś pokonały. 

Czy można ukoić ból dobrocią?

Asia bez wyjątku wszystkim dziękuje za podzielenie się z nią dobrocią, której tak bardzo potrzebuje. Życie tej młodej kobiety może być lepsze, ale do tego potrzebne są leki, których nie refunduje nasze państwo, a także rehabilitacja, aby mogła odstawić wózek inwalidzki. 

Pomóżmy tej dzielnej i młodek kobiecie!

Ona potrzebuje Waszej pomocy i wierzy, bo głód życia to wielka siła. Każda Państwa wpłata to nadzieja na życie Joasi.

Piotr Kowalski 00002/2016/O

W wieku dwóch lat Piotruś uległ wypadkowi komunikacyjnemu z ciężkim urazem głowy hospitalizowany w oddziale intensywnej terapii we Wrocławiu. Przez pół roku był w śpiączce gdzie implantowano układ zastawkowy komorowo-przedsionkowy. Cierpi na całkowity niedowład kończyn. Piotr jest pogodnym chłopcem, który nie mówi, nie płacze, natomiast lubi dużo jeść, oglądać reklamy i bajki. Ręce ma podkurczone ale na prośbę podaje prawą dłoń i uśmiecha się. Dzięki Państwa pomocy w ostatnim roku Fundacja zaopatrywała Piotrusia w materiały medyczne i opatrunkowe, które znacznie wpłynęły na komfort życia tego chorego chłopca. Dodatkowo rodzina Piotra otrzymała pomoc w opłaceniu bieżących opłat i kosztów leczenia Piotrusia.

Piotruś Sajdak 00004/2016/O

Piotr urodził się w 1997 roku, mieszka w Sułkowie. Od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce, stan ciężki, leżący okresowo porusza się na czworakach lub pełza na pośladkach, nie mówi, nie słyszy, wzrok bardzo slaby, zaniki mięśniowe, kończyny górne i dolne spastyczne, niedorozwój umysłowy głęboki, bez kontaktu logicznego z otoczeniem, kontakt emocjonalny zachowany, skłonności do gniewu, napadów autoagresji. Fundacja postawiła sobie za cel zorganizowanie środków na leczenie,rehabilitacje i poprawę sytuacji Piotra. Obecnie zbieramy środki na zapewnienie Piotrowi udziału w turnusie rehabilitacyjnym w miesiącu kwietniu 2020 r.

Konrad Krzemiński 00003/2016/S

Od 2015 roku choruje na Zespół Budda-Chiari - nocna napadowa hemoglobinuria. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań okazało się, że wątroba Konrada została zupełnie wyniszczona przez Zespół Budda Chiari, czyli tzw zakrzepica żył wątrobowych. Po miesiącu od przeprowadzenia przeszczepu doszło ponownie do nawrotu zakrzepicy żył wątrobowych oraz zakrzepicy żyły wrotnej i żyły biodrowej. Ze względu na poglębiająca się niedokrwistość hemolityczną, narastającą małopłytkowość zdecydowano o leczeniu ratunkowym lekiem o nazwie eculizunab. Jest to lek ratujący życie człowieka. Niestety lek jest bardzo drogi lecz nierefundowany. Dlatego też gorąca prośba. Pomóżmy temu 20 letniemu chłopcu, aby cieszył się życiem, by mógł w miarę dobrze funkcjonować.

Emilia Majkowska 00005/2016/S

Emilia w 2013 roku uległa wypadkowi, w wyniku którego doznała niedowładu kończyn dolnych. Cierpi na dyskopatię lędźwiową ze stenozą kanału kręgowego. Jest po kilku operacjach kręgosłupa. Samodzielnie nie jest w stanie się poruszać. Emilia będzie wdzięczna za każdą wpłatę, która pomoże jej w leczeniu i poprawie warunków bytowych. Priorytetem jest pokrycie kosztów rehabilitacji oraz kosztów przystosowania łazienki na potrzeby osoby niepełnosprawnej. Dumą rodziny jest 16-letni syn, utalentowany szczypiornista, który skłonny jest zrezygnować z własnych treningów, aby pomóc mamie w leczeniu. Pomóżmy tej rodzinie w trudnej sytuacji, a w przyszłosci cieszmy się osiagnięciami sportowymi młodego człowieka i poprawą komfortu życia Pani Emilii.

Czytaj Elwira dzięki Państwu pomocy korzystała z zabiegów podczas turnusu usprawniająco-rekreacyjnego.
Czytaj Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc w zakupie wózka ortopedycznego oraz gorsetu ortopedycznego dla Laury.
Czytaj Udało się zakupić komunikator wzroku dla Elwiry.
Czytaj Dzięki Państwu zakupiliśmy dostawkę do rowerka Zuzi.
Czytaj Szymon rehabilituje się dzięki państwa pomocy
 
Świąteczne paczki dla PCPR w Oświęcimiu
Czytaj W dniu 17.08.2019 odeszła od nas na zawsze Joanna Wiśniewska-Salej
Czytaj Z przykrością zawiadamiamy, iż po ciężkiej walce z choroba w dniu 21.03.2018 r. zmarł Podopieczny Fundacji Konrad Krzemiński
Czytaj Marzenie Łukasza o nowym wózku spełniło się w grudniu 2017
Czytaj Nowy wózek dla Gabrysi
Czytaj Zakup roweru eliptycznego dla Konrada Krzemińskiego
Czytaj Dnia 09.01.2018 r. po ciężkiej chorobie odszedł do Pana Podopieczny Fundacji Piotruś Kowalski
Czytaj Filip osiąga coraz lepsze efekty po rehabilitacji
Czytaj Rozpoczyna się nowy rok szkolny....
Czytaj Dzień Dziecka 2017
Czytaj Wielkanoc 2017 to cudowny czas na obdarowanie dzieci
Czytaj Dzieci z PCPR-u w Oświęcimiu ubrane w ciepłe kurtki na ferie zimowe 2017
Czytaj Zuzia i Adaś już ponad rok są pod opieką Fundacji Słoneczna Nadzieja
Czytaj Od czerwca 2017 rusza akcja ulotek na rzecz Zuzi i Adasia Matuła z Dąbrowy-Górniczej
Czytaj Nowo zakupiony rower pomaga Konradowi odzyskać formę po przeszczepie....
Czytaj Słoneczna Paczka dla Dzieciaków z Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimu
Czytaj Joasia po operacji na nowej hulajnodze
Czytaj Piotruś Sajdak dostał podnośnik, który bardzo ułatwił mu codzienne funkcjonowanie
Czytaj Dołączyła do nas Wioletta Walerzak
 
Od 1 grudnia 2016 rusza akcja SŁONECZNA PACZKA
Czytaj Dołączył do nas Michał Dobosz
Czytaj Dołączyła do nas Emilia Majkowska