Magdalena Kopacewicz 00035/2018

Magdalena Kopacewicz urodziła się w 1998 roku, mieszka w Złocieńcu razem ze swoją mamą, która sama sprawuje opiekę nad córką po śmierci męża.W drugim roku życia stwierdzono u dziewczynki Zespół Retta, który pojawił się nagle i powoli zaczął odbierać rodzicom prawidłowo rozwijające się dziecko. Jest nieuleczalną chorobą neurologiczną. U Magdy nastąpiły bezdechy, padaczka, postępujące niedowłady kończyn. Na dzień dzisiejszy wymaga kompleksowej rehabilitacji, która zmniejszy skutki zachodzących zmian w układzie kostnym i postępujące niedowłady wpływajace na utratę zdolności chodzenia.

Pozwólny tej młodej dziewczynie cieszyć się życiem jak większośc jej rówieśników.