Szymon Świergolik - 00059/2019

Szymoń Świergolik urodził się w 2018 roku w Mysłowicach jako zdrowe dziecko z 9 pkt w skali Apgar z wagą 3800 kg. W 9 godzinie życia przewieziono dziecko do Zabrza na Oddział Intensywnej Terapii z podejrzeniem niedrożności przewodu pokarmowego. Szczegółowe badania wykazały zespół wad wrodzonych. W II dobie życia Szymonek poddany został pierwszej operacji, która zakończyła się pomyślnie. Szymon to mały wojownik, walczy dzielnie i nie poddaje się przeciwnościom losu. Jego obecny stan zdrowia wymaga bardzo intensywnej, wielopoziomowej rehabilitacji, a to są koszty przekraczające możliwości rodziców. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc - wspólnymi siłami zapewnijmy Szymonkowi odpowiednią terapię, która umożliwi mu prawidłowy rozwój psychoruchowy.