Maksymilian Kiełkowski 00042/2018

Maksymilian mieszka w Świerklanach. Urodził się w 2014 roku z rzadką wadą rozwojową ośrodkowego układu nerwowego (OUN) charakteryzującą się występowaniem szczelin w obrębie półkul mózgu. Schorzenie to w znacznym stopniu narusza sprawność dziecka. Maksymilian ma obniżone napięcie mięśni, nie siedzi, nie chodzi. Występuje u niego małogłowie i padaczka. Jednak dzięki ludziom o dobrych sercach udało się w ostatnim roku zebrać całą kwotę ( 16 200 zł ) na komunikator alternatywny, który służy Maksiowi do nauki i wyrażania swoich potrzeb za pomocą wzroku. Udało się również zebrać fundusze na sprzęt do chodzenia, który ułatwia samodzielne poruszanie się, tzw. Nf Walker. Cały ostatni rok to ciężka praca chłopca na dziennych rehabilitacjach i turnusach poprawiających jego sprawność. Wiąże się to z ogromnymi kosztami. Konieczny jest stały współudział w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pomoc i kierujemy apel o dalsze uczestnictwo w leczeniu tego chłopca oraz poprawie jego życia codziennego.