Maja Florek - 00033/2018

Maja urodzona w 2012 roku, jest mieszkanką Wieliczki. Podczas porodu doszło u dziewczynki do niedotlenienia. Chwila niedotlenienia i piętno niepełnosprawności, od którego nie da się uciec. Maja miała 3 miesiące, kiedy neurolog stwierdził mózgowe porażenie dziecięce, od 5 tygodnia życia była rehabilitowana. Malutkie dziecko, które powinno być blisko mamy, któremu nie powinno nic zagrażać, już wtedy żyło z wyrokiem. Rodzice wierzyli, iż dzięki rehabilitacji ich córeczka będzie jak inne dzieci mówiła, chodziła, uczyła się, tylko troszkę wolniej od rowieśników. Niestety każdy miesiąc życia pokazywał, jak wiele brakuje Mai do zdrowych dzieci. Chociaż Maja nie chodzi, wszędzie jest jej pełno, jest ciekawa świata, który zwiedza na rękach u mamy lub w specjalnym rehabilitacyjnym chodziku. Maja już bardzo dużo wycierpiała, dwie poważne operacje - tenotomia, w obrębie mięśni przywodzących w pachwinach oraz przecięcie powięzi w kończynach i długie tygodnie unieruchomienia całych rączek w gipsie.

Obecnie głównym celem Fundacji jest pozyskanie środków na sprzęt rehabilitacjyjny dla Mai oraz urządzenie do komunikacji alternatywnej. 

Dzięki Państwa pomocy finansujemy kosztowną rehabilitację Mai, zakupiliśmy także klin rozpórkowy oraz wózek, opłaciliśmy terapię metodą Denems oraz terapię neurorozwojową.

Każda wpłata to wielka pomoc dla Mai i wiara w lepsze jutro.