Milena Sosnowska - 00065/2021

Milena Sosnowska urodziłą się 30.12.2012 r. Mieszka we Wrocławiu. Dziewczynka przyszła na świat z Zespołem Beckwitha-Wiedemanna. Jest to zespół wad wrodzonych, charakteryzujący się nadmiernym wzrostem, przerostem organów oraz zwiększoną predyspozycją do niektórych nowotworów. Pierwszy rok życia Milenka spędziła w szpitalu. W drugim miesiącu życia z powodu ostrej niewydolności oddechowej trafiła na oddział intensywnej terapii, gdzie dzielnie walczyła o życie. Dziewczynka cierpi na przerost połowicy prawostronny, objawiający się krótszą lewą nogą oraz ma lekki niedowład prawostronny. Mama sama wychowuje dziecko, nie stać jej na kosztowną rehabilitację, a tylko ona daje szansę na poprawę sprawności dziewczynki. Zwracamy się do Państwa z goracą prośbą o wsparcie dla tej dzielnej dziewczynki, każda wpłata to wielki krok do przodu dla Milenki.

Obecnie priorytetem jest zgromadzenie środków na turnus rehabilitacyjny.

Dzięki Państwa pomocy opłaciliśmy Milence RTG kończyn. Zakupiliśmy okulary korekcyjne i wszelkie potrzebne leki.