Milena Sosnowska - 00065/2021

Milena Sosnowska urodziłą się 30.12.2012 r. Mieszka we Wrocławiu. Dziewczynka przyszła na świat z Zespołem Beckwitha-Wiedemanna. Jest to zespół wad wrodzonych, charakteryzujący się nadmiernym wzrostem, przerostem organów oraz zwiększoną predyspozycją do niektórych nowotworów. Pierwszy rok życia Milenka spędziła w szpitalu. W drugim miesiącu życia z powodu ostrej niewydolności oddechowej trafiła na oddział intensywnej terapii, gdzie dzielnie walczyła o życie. Dziewczynka cierpi na przerost połowicy prawostronny, objawiający się krótszą lewą nogą oraz ma lekki niedowład prawostronny. Mama sama wychowuje dziecko, nie stać jej na kosztowną rehabilitację, a tylko ona daje szansę na poprawę sprawności dziewczynki. Zwracamy się do Państwa z goracą prośbą o wsparcie dla tej dzielnej dziewczynki, każda wpłata to wielki krok do przodu dla Milenki. Obecnie priorytetem jest zgromadzenie środków na turnus rehabilitacyjny.