Fundacja Słoneczna Nadzieja 00000/2016/S

Fundacja Słoneczna Nadzieja wspiera przede wszystkim osoby chore, niepełnosprawne oraz osoby , które w sposób szczególny zostały doświadczone przez los. Współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Rodzinie mającymi pod swoją opieką osoby najbardziej potrzebujące. Bardzo precyzyjnie badamy sytuację rodzinną każdego Podopiecznego. Zarząd Fundacji dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej wykorzystać zgromadzone środki, a pomoc trafiła przede wszystkim do osób, które tej pomocy najbardziej potrzebują. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którym nie jest obojętny los osób pokrzywdzonych przez los. Pamiętajcie Państwo, że nikt nie zasłużył na to, aby działa mu się krzywda, a darowana pomoc wraca do nas wielokrotnie. Obecnie pozyskujemy fundusze na wyposażenie dzieci w plecaki szkolne wraz z wyprawką. Ufamy, że nikt nie przejdzie obojętnie obok tego problemu i darując komuś PROMYK SŁOŃCA, rozjaśni również swoje życie.