Franciszek Guzik 00083/2023

Franek urodził się w 2017 roku. Mieszka w Sosnowcu. Franek cierpi na autyzm. W wieku trzech lat mama zauważyła niepokojące zachowanie u chłopca, między innymi opóźniony rozwój mowy, co mogło wskazywać, iż chłopiec nie rozwija się prawidłowo. Niepokojące objawy zauważono również w przedszkolu podczas zabaw z rówieśnikam. Podczas pobytu w przedszkolu dziecko nie je, nie pije, nie korzysta z toalety, moczy się. Franek nie wykazuje potrzeby kontaktu z dziećmi. Diagnoza psychologiczna przeprowadzona testem SB 5, wykazała niepełnosprawność intelektualną dziecka. Na chwilę obecną chłopiec ma  trudności z tolerowaniem zmian w rutynowych czynnościach, zbyt silnie reaguje na określone doznania sensoryczne. Ma ograniczone zdolności i zainteresowania w zakresie angażowania się w czynności, które sprzyjają nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z dorosłymi oraz rówieśnikami.

Fundacja postawiła sobie za cel zorganizopwanie środków na kosztowne leczenie Franka oraz pomoc w pokryciu kosztów turnusów rehabilitacyjnych, a także wizyt w specjalistycznych gabinetach lekarskich. Mama Franka, która sama wychowuje syna, będzie wdzięczna za każdą wpłatę, która przybliży realizację tego celu oraz pomoże jej synowi w miarę normalnie funckcjonować wśród rówieśników.