Lilianna Kuźma - 00078/2023

Lilianna urodziła się w 2016 roku. Mieszka w Mysłowicach. Urodziła się jako zdrowe dziecko. Radość nie trwała długo. Rodzice zauważyli, że dziewczynka nie rozwija się prawidłowo. Wpływ na rozwój dziecka miało zatrucie mamy tlenkiem węgla w trakcie trwania ciąży. W ciężkim stanie, nieprzytomna trafiła do szpitala. Niedotlenienie przyczyniło się do opóźnionego rozwoju Lilianny. Dziewczynka ma bardzo duże zaburzenia mowy i niedosłuch. U Lilianny zdiagnozowano niepełnosprawność sprężoną, co skutkuje ograniczeniami w każdym obszarze funkcjonowania - poznawczym, motorycznym, komunikacyjnym i społeczno-emocjonalnym. Dziewczynka wymaga stałej i systematycznej rehabilitacji ruchowej, terapii SI, terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz terapii logopedycznej. Pomóżmy wspólnie tej dziewczynce w poprawie jej rozwoju, każda wpłata to milowy krok do przodu w życiu Lilianny.

Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy dla Lilianny okulary korekcyjne i pokryliśmy koszty konsultacji u lekarzy specjalistów. Dodatkowo zakupiliśmy niezbędne wyposażenie pokoju dla Lilianki.