Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Otwocku 00075/2022

W Ośrodku Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w Otwocku- Śródborowie przebywają na pobyt stały osoby w wieku 30-60 lat. Celem ośrodka jest stworzenie osobom upośledzonym umysłowo warunków godnego życia wśród przyjaciół i życzliwych im ludzi z chwilą konieczności opuszczenia przez nich domu rodzinnego. We współpracy z rodzinami, opiekunami i specjalistami organizuje wychowankom dożywotnią opiekę. Natomiast prowadzone działania terapeutyczne mają na celu usamodzielnienie i uspołecznienie wychowanków, oczywiście w miarę możliwości.

Od chwili otwarcia Ośrodek boryka się z trudnościami finansowymi. Odpłatność za pobyt jest pokrywana z rent rodzinnych, socjalnych lub inwalidzkich, które są bardzo niskie i pokrywają tylko około 30% kosztów utrzymania. Dotacje z instytucji samorządowych są niewystarczające i okresowe.

Dlatego zwracamy się z wielka prośbą do Państwa o pomoc dla Ośrodka i pamietajmy że nie każdy człowiek ma szczęście rozwijać się bez zaburzeń