Pavlo Shydlowskyi - Pomoc Ukrainie 00069/2022

Pavlo Shydlovskyi urodził się we Lwowie 2 stycznia 2003 roku jako zdrowe dziecko. W lutym 2011 roku zdiagnozowano u niego guza mózgu. Wobec braku możliwości leczenia tego typu schorzenia na terenie Ukrainy Pavlo został skierowany do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dokonano tam zabiegu usunięcia guza, kolejne badania potwierdziły medulloblastomę. Po zabiegu Pavlo przeszedł dwanaście dawek chemioterapii i jedną dawkę radioterapii. Już wtedy jego rodzina poniosła znaczne koszty leczenia. Pavlo nie jest obywatelem Polski, ani innego kraju Unii Europejskiej, przez co nie podlega miejscowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubocznym skutkiem leczenia były powiłania- uszkodzenie słuchu II/III stopnia. Po dziesięciu latach, w czerwcu 2021 roku u chłopca pojawiły się kolejne niepokojące objawy. Badania rezonansu magnetycznego ujawniły nowe ognisko nowotworowe w pniu mózgu. Potrzebny był kolejny cykl leczenia i kolejne dawki chemioterapii w Instytucie Onkologicznym w Warszawie. Leczenie jest bardzo kosztowne, a na skutek sytuacji na Ukrainie, matka Pavla straciła pracę i wyjechała wraz z synem do Polski, aby mieć możliwość kontynuowania leczenia. Wobec tak wysokich kosztów i dramatycznej sytuacji rodziny, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc finansową na leczenie Pavlo. Doceńmy wszyscy fakt, iż jesteśmy po tej stronie, która może pomagać, a nie po stronie ludzi potrzebujących pomocy.