Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie 00064/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie apeluje o pomoc w zorganizowaniu wsparcia finansowego celem doposażenia Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Powyższa prośba jest umotywowana koniecznością prowadzenia intensywnych prac związanych z aktualnym stanem epidemicznym wywołanym pandemią koronawirusa.

W chwili obecnej szczególnie istotną potrzebą jest zakup kurtyn izolacyjnych oraz komór dezynfekcyjnych, które w znacznym stopniu podniosą poziom bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego przebywającego na Oddziale.

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie znajduje się w budynku przy ul. PCK i dysponuje 24 łóżkami. Są tam przyjmowani pacjenci, u których testy potwierdziły obecność COVID-19.

Nasza placówka prowadzi szereg działań zmierzających do zminimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W tym celu wprowadziliśmy odpowiednie procedury polegające m.in. na konieczności stosowania środków ochronnych oraz dostosowaliśmy szpitalną infrastrukturę do bieżącej sytuacji. Przykładowo, w głównej siedzibie Szpitala przy ul. Bialskiej utworzyliśmy osobne wejście dla osób z podejrzeniem zakażenia, aby nie pojawiały się one bezpośrednio na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Z góry dziękujemy za wszelką okazaną nam pomoc. Każda wpłata na rzecz walki z koronawirusem jest dla nas niezwykle cenna i użyteczna.