Michał Sieńczak 00062/2020

Michał  urodził się 14 września 2002 r. jako siedmiomiesięczny wcześniak z głębokim czterokończynowym porażeniem mózgowym. Po dwóch i  pół miesiącach zdiagnozowano u chłopca retinopatię wcześniaczą stopnia IVB, póżniej niedosłuch. W połowie grudnia została przeprowadzona operacja oczu w wyniku czego udało się przykleić część siatkówki / około 30% powierzchni w lewym oczku i 80% w prawym . Dzięki tej operacji Michałek odzyskał cxzęściowo widzenie. Ze względu na głębokie porażenie mózgowe Michałka / zdiagnozowane uszkodzenie części móżdżku, ośrodka ruchu i mowy/ nie potrafi samodzielnie chodzić, porusza się na wózku inwalidzkim. Ze względu na na bardzo mocne przykurcze mięśniowe wymaga wzmożonej rehabilitacji, ciągłych ćwiczeń i opieki specjalistów. Michał od 11 roku życia zaczął wymawiać pojedyńcze słowa, na dzień dzisiejszy dzięki intensywnej fizjoterapii i ćwiczeniom z logopedami można się z nim porozumieć, wymawia wyrazy, część zdań. Chłopiec jest całkowicie uzależniony od opieki rodziców oraz osób trzecich, nie potrafi samodzielnie załatwić potrzeb fizjologicznych, nie potrafi poruszać się bez wózka. Na dzień dzisiejszy w lewym oku stracił zupełnie widzenie. Z uwagi na na szybszy wzrost i nasilone przykurcze wymaga codziennej specjalistycznej rehabilitacji ruchowej, logopedycznej i sensorycznej. Fundacja postawiła sobie za cel zorganizowanie środków na systematyczną rehabilitację ruchową oraz logopedyczną. Jest to możliwe tylko dzięki Państwa pomocy. Rodzice  Michałą  będą bardzo wdzięczni za każdą wpłatę, która pomoże w codziennej rehabilitacji ich syna i umożliwi mu w miarę normalnie żyć.