Bartłomiej Koszczyc - 00060/2019

Bartoszek urodził się w 2017 roku. W 30 tygodniu ciąży, co skutkuje zaburzeniami neurorozwojowymi. Od urodzenia pozostaje pod kontrolą wielospecjalistycznej opieki medycznej. Dziecko leczone w Centrum Pediatrii w Sosnowcu i w Światowym Centrum Słuchu w Nadarzynie. Z powodu głębokiego niedosłuchu czeka na decyzję o zakwalifikowaniu do wszczepienia implantu ślimakowego. Opóżniony rozwój psychorouchowy wymaga intensywnej rehabilitacji, a te koszty są poza możliwościami rodziny. Zwracamy się do Państwa o pomoc w zgromadzeniu środków finansowych na pokrycie kosztów tych zabiegów. Obecnie zbieramy środki na zakup wózka z pionizatorem.