Julita Majkowska- 00054/2018

Julita Majkowska to mieszkanka Dąbrowy Górniczej w woj. śląskim. Urodziła się w 2010 roku z zamartwicą. Jest to ciężka niewydolność krążeniowo-oddechowa. Stan ten doprowadził do znacznych uszkodzeń neurologicznych. Dziewczynka cierpi na padaczkę, hipotomię mięśniową, całościowe zaburzenia rozwojowe oraz afazję, czyli trudności w mówieniu. Dzięki bardzo intensywnej rehabilitacji ruchowej, sensorycznej, neurologicznej oraz turnusom rehabilitacyjnym Julitka robi powolne postępy. Wymaga stałej, kosztownej rehabilitacji i opieki specjalistów. Aktualnie jest uczennicą pierwszej klasy w szkole specjalnej. Bardzo chciałaby się nauczyć sama czytać, w tej chwili jest to nieosiągalne, ale wierzymy, że ciągła praca z z neurologopedą sprawi, że Julita nauczy się mówić i czytać. Aby zwiększyć wydajność pracy Julitce potrzebna jest słuchawka typu Forbrain oraz turnus logopedyczny. Miesięczny koszt wszystkich niezbędnych terapii znacznie przekracza możliwości finansowe mamy Julity, która sama wychowuje córkę. Dzięki pomocy Darczyńców udało się sfinansować trzy miesiące zajęć dziewczynki. Serdecznie dziękujemy i zwracamy się z prośbą o dalszą pomoc, gdyż przed tą małą dziewczynką jest naprawdę jeszcze długa droga do pokonania.