Mazowieckie Centrum Chorób Płuc w Otwocku - 00048/2018

W Hospicjum wykwalifikowany personel sprawuje opiekę nad chorymi zmagającymi się z postępującą, często nieuleczalną chorobą, starając się nieść ulgę w cierpieniu poprzez odpowiednio prowadzoną terapię przeciwbólową, łagodzenie objawów niewydolności wielonarządowej powstałej w przebiegu choroby, oraz wsparcie psychologiczne i duchowe. Pełen zakres opieki paliatywnej służy poprawie jakości  życia nieuleczalnie chorym i zapewnia godność i spokój oraz ciepło i bliskość drugiego człowieka. Opieka hospicyjna dla chorych jest bezpłatna i refundowana z NFZ. Niemniej jednak pozostaje wiele potrzeb, na które nie wystarcza środków z NFZ. Dzięki Państwa pomocy uda się wspólnymi siłami wpłynąć na poprawę jakości Pacjentów Hospicjum, pomóżmy wspólnie tym ciężko chorym osobom godnie przejść przez ciężką chorobę. "Powiedziałem, że kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. Blisko niego." Jan Paweł II