Rafał Świdojć AKCJA ZAKOŃCZONA

Rafał Świdojć urodzony w 2013 roku  mieszka w Sosnowcu. Rafałek urodził się jako wcześniak z nasiloną hiperbilirubinemią i problemami oddechowymi. Chłopiec był podłączony do respiratora, miał obniżone napięcie mięśniowe i był rehabilitowany. W wieku trzech lat Rafałek otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, w tym z afazją oraz opinię o podjęciu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W związku z występującymi dysfunkcjami układu nerwowego: zaburzenia mowy, percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, opóźnionej motoryki dużej i małej, problemem z utrzymaniem równowagi konieczne jest systematyczne prowadzenie zajęć specjalistycznych. Bardzo istotne jest, aby leczenie i rehabilitacja Rafałka rozpoczęła się jak najszybciej, gdyż ze względu na trudności w komunikacji, chłopiec ma ograniczone możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w sfinansowaniu leczenia i rehabilitacji Rafałka, dzięki szybkiej Państwa reakcji chłopiec będzie mógł wyrównać deficyty rozwojowe i w miarę normalnie funkcjonować.