Ewa Bednarska 00037/2018

Ewa Bednarska urodziła się w 1993 roku Mieszka w Iwanowicach ze swoimi rodzicami i młodszą siostrą. Od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe. Choroba ta przyczyniła się do znacznego ograniczenia sprawności. Ewa wymaga stałej rehabilitacji mającej na celu zmniejszenie bólu spowodowanego skurczami mięśniowymi w obrębie stóp, zginaczy stawu biodrowego, klatki piersiowej, obręczy barkowej, żuchwy i czaszki. Konieczne jest przystosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej i spełniającej jednocześnie wspomaganie rehabilitacyjne. Sytuacja finansowa rodziny w znacznym stopniu ogranicza możliwość korzystania z koniecznego leczenia i rehabilitacji.