Maja Marusa 00032/2018

Maja Marusa z miejscowości Ruciane-Nida urodziła się w 2007 roku, cierpi na padaczkę lekooporną i wrodzone zakażenie cytomegalowirusem. Nie chodzi, nie mówi, przestaje siedzieć, ma problemy z połykaniem pokarmów. Życie Mai to ciężka walka z nierównym przeciwnikiem, który pozbawia ją radości życia. Większość czasu spędza w szpitalach i na rehabilitacji. Dzięki Państwa pomocy Maja jest obecnie po 8 zabiegach przeszczepu komórek macierzystych z bardzo dobrym efektem terapii, po każdym zabiegu następuje poprawa jej stanu zdrowia: zdecydowana redukcja napadów padaczkowych, wydłużenie stanu aktywności, lepsza jakość snu i komfortu życia, swobodne przyjmowanie pokarmów. Jednak do dalszej poprawy konieczne jest kolejne podanie komórek macierzystych, koszt każdego zabiegu to 18 tys. złotych. Dzięki Państwa pomocy udało się zakupić urządzenie C-Eye do wzrokowej komunikacji, nowoczesny system dzięki któremu dziecko może rozmawiać z rodziną i otoczeniem, wyrażać swoje potrzeby, a dzięki temu utrzymać dobrą formę psychiczną i mieć możliwość rozwoju intelektualnego. Pilną sprawą jest pozyskanie środków na zakup systemu podnośnikow sufitowych. Koszt 33000.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pomoc. Wielką nadzieję pokładamy w Państwu i Waszych otwartych sercach, które nie pozostaną obojętne w obliczu tej ciężkiej walki z chorobą, każda wpłata to olbrzymi krok do zwycięstwa w tej walce.