Maja Marusa 00032/2018

Maja Marusa z miejscowości Ruciane-Nida urodziła się w 2007 roku, cierpi na padaczkę lekooporną i wrodzone zakażenie cytomegalowirusem. Nie chodzi, nie mówi, przestaje siedzieć, ma problemy z połykaniem pokarmów. Życie Mai to ciężka walka z nierównym przeciwnikiem, który pozbawia Jej radości życia. Większość czasu spędza w szpitalach i na rehabilitacji. Dzięki Państwa pomocy Maja jest obecnie po 5 zabiegach przeszczepu komórek macierzystych z bardzo dobrym efektem terapii, po każdym zabiegu następuje dalsza poprawa jej stanu zdrowia: zdecydowana redukcja napadów padaczkowych, wydłużenie stanu aktywności, lepsza jakość snu i komfortu życia, swobodne przyjmowanie pokarmów. Jednalk do dalszej poprawy konieczne jest kolejne podanie komórek macierzystych, koszt każdego zabiegu to 16 tys. złotych. Dzięki Państwa pomocy Fundacja zakupiła również specjalny fotelik samochodowy do transportu Mai, dostosowany do jej stanu niepełnosprawności  oraz wzrostu. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pomoc. Wielką nadzieję pokładamy w Państwu i Waszych otwartych sercach, które nie pozostaną obojętne w obliczu tej ciężkiej walki z chorobą, każda wpłata to olbrzymi krok do zwycięstwa w tej walce.