Piotr Chmielarczyk - 00020/2017 AKCJA ZAKOŃCZONA

Piotr Chmielarczyk mieszka w Tokarnii w województwie małopolskim. W 2015 roku uległ wypadkowi podczas pracy. Wskutek urazów, których doznał podczas upadku z traktora, doszło do uszkodzenia kręgosłupa. Spowodowało to porażenie czterokończynowe i niemożność dalszej pracy zarobkowej. Pan Piotr ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i wymaga stałej pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz ciągłej rehabilitacji. Mieszkanie Pana Piotra wymaga dostosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim. Koszty związane z leczeniem i rehabilitacją przekraczają możliwości finansowe Pana Piotra. Dlatego też w imieniu naszego Podopiecznego zawracamy się z prośbą o pomoc w pokryciu kosztów turnusu rehabilitacyjnego i kosztów dostosowania mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej. Każda wpłata to duży krok do przodu i wielka pomoc w walce z niepełnosprawnością, z którą Pan Piotr musi się zmagać każdego dnia.