Stowarzyszenie Krzyś "Byś kolorowo żył" Kąty Wrocławskie -00028/2017

Stowarzyszenie Krzyś powstało w celu wyrównania szans dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, w zakresie nauki i rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego. Pamiętajmy o tym, że dziecko nie ma wpływu na to w jakiej rodzinie dorasta, ale dzięki wsparciu fachowców, może wyrównać swoje szanse na lepszy start życiowy. Na terenie gminy mieszka wiele dzieci, którym potrzebna jast pomoc. Wśród nich są również dzieci z Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. W chwili obecnej zwracamy się w imieniu Stowarzyszenia Krzyś o wsparcie finansowe na cele dydaktyczno-oświatowe, lecznicze oraz kulturalno-turystyczne dla Podopiecznych Stowarzyszenia. Jest to możliwe tylko dzięki Państwa pomocy i zrozumieniu tej trudnej sytuacji. Pomóżmy tym dzieciom uwierzyć w siebie i kroczyć przez życie z podniesioną głową.