Jacek Szymański 000012/2017

Jacek Szymański ur. w 1968 roku, mieszka w miejscowości Pyzdry w województwie wielkopolskim. Choruje na bardzo rzadką chorobę - ziarniniakowatość Wegenera. Choroba ta powoduje martwicze zmiany w naczyniach krwionośnych. Jej skutkiem jest niewydolność nerek i trzustki oraz niepełnosprawność ruchowa. Pan Jacek porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Jest jednak  osobą pełną optymizmu i wiary w poprawę zdrowia. Zbyt późno podjęte leczenie może stanowić zagrożenie dla życia chorego.

Dlatego też, Pan Jacek zwraca się do wszystkich z prośbą o pomoc w sfinansowaniu podjazdu dla inwalidy oraz dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Przede wszystkim jednak brakuje środków na leczenie i specjalistyczną rehabilitację. Pomóżmy temu młodemu mężczyźnie w walce z tą podstępną chorobą, a na pewno darowana dobroć wróci do nas wielokrotnie.

Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy Panu Jackowi potrzebne leki oraz opłaciliśmy specjalistyczne konsultacje lekarskie.