Rafał Maciejasz 000014/2017

Rafałek to chłopiec z Zakrzowca, w powiecie wielickim, urodzony w 2011 roku. Jest dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z rozpoznaniem małogłowia, encefalopatii, refluksu żołądkowo - jelitowego, opóźnienia psychoruchowego oraz epilepsji. Rafał jest dzieckiem leżącym. Podczas zajęć siedzi oparty o terapeutę na ziemi lub na wałku rehabilitacyjnym. Potrafi samodzielnie przewrócić się z pleców na bok lub na brzuch. Leżąc na brzuchu unosi głowę do góry i obraca w kierunku źródła dźwięku. Pomimo wielu przeciwności i problemów zdrowotnych Rafałek jest bardzo pogodnym chłopcem. Rehabilitacja, lekarstwa oraz specjalistyczna żywność są bardzo kosztowne.

Dzięki Państwa pomocy Fundacja pokrywa na bieżąco koszty rehabilitacji oraz finansuje zakup leków i suplementów diety dla Rafałka. Fundacja pokryła również koszty zakupu ortezy AFO dla chłopca.

Rafałek jest wyjątkowym chłopcem, dołóżmy wszelkich starań, aby jego przyszłość rysowała się w jasnych barwach, a ciężka praca w czasie rehabilitacji wpływała pozytywnie na jego rozwój.