Marcel Danek 000011/2016/S

Marcel Danek urodził się w 1999r. Mieszka w miejscowości Śledziejowice w powiecie wielicki. Urodził się zdrowy. W wieku 2 lat uderzył się w główkę o grzejnik i nagle wszystkie funkcje e życiowe w nim zamarły. Doszło do niedotlenienia mózgu. Marcel nie mówi, nie chodzi, ale wszystko rozumie i chętnie się uczy, zarówno w szkole jak i w domu. Marcel kontynuuje naukę w szkole w Krakowie i osiąga dobre wyniki w nauce. Dzięki Państwa pomocy udało się zakupić komunikator wzroku dla Marcela , co pomaga mu w komunikowaniu się z otoczeniem. W lutym 2019 roku Marcelowi przeszczepiono I turę komórek macierzystych. Operacja odbyła się w Bangkoku i przyniosła oczekiwaną poprawę. Na początku 2020 r. Marcel miał ponowny przeszczep komórek, również w Bangkoku. Oba zabiegi przyniosły oczekiwaną poprawę. Marcel potrzebuje bardzo intensywnej rehabilitacji, a są to duże koszty, dlatego zwracamy się ponownie do Państwa o pomoc w pokryciu tych dużych wydatków. W chwili obecnej zbieramy środki na zakup nowego wózka inwalidzkiego dla Marcela. Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa pomocy uda nam się zakupić nowy wózek dla chłopca.