Jolanta Romańska 00008/2016/O

Jolanta Romańska urodzona w 1963 roku, mieszka w Wieliczce. Od 1996 roku choruje na stwardnienie rozsiane. Od 2004 roku nastąpiło postępujące pogorszenie sprawności fizycznej, nasiliły się dolegliwości bólowe kręgosłupa z promieniowaniem do obu stawów biodrowych. Pani Jolanta przestała chodzić i od tej pory porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Mieszka samotnie i wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Każdego dnia pracownik MOPS-u odwiedza Panią Jolantę i zabezpiecza jej najważniejsze potrzeby dnia codziennego. Chora bezwzględnie potrzebuje ciągłej rehabilitacji i wizyt u lekarzy specjalistów. Pragnieniem Pani Jolanty jest w miarę samodzielne funkcjonowanie, do czego niezbędny jest specjalistyczny sprzęt medyczny. Priorytetem jest przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz zamontowanie podnośnika rehabilitacyjnego. Kolejnym etapem jest zakup wózka inwalidzkiego i dofinansowanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej. Pani Jolanta będzie wdzięczna za każdą pomoc. Jeżeli zechcecie Państwo dokonać darowizny na ten szlachetny cel.

Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy potrzebne Pani Jolancie w walce z chorobą leki.